Rok Caritas

Konferencja w Berlinie – dobry początek współpracy polsko-niemieckiej w zakresie Dublin II

b7W dniach 19-21 czerwca w Berlinie odbyła się konferencja pt. “Ochrona uchodźców a Dublin II: Wyzwania dla Kościoła, instytucji, organizacji pozarządowych i społeczeństwa”, w której uczestniczyło ponad 100 osób, w tym 42  z Polski: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, UNHCR, Urzędu ds. Cudzoziemców, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej, Policji, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas.


W każdym panelu dyskusyjnym przedstawiano tematy z dwóch perspektyw: polskiej i niemieckiej. Konferencja przyczyniła się do wymiany doświadczeń obu krajów w zakresie implementacji dyrektywy Dublin II oraz wypracowania rekomendacji dot. zmian w ww. regulacji.

Caritas Polska dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konferencji i owocną pracę w grupach. 

W swoim obecnym kształcie regulacja Dublin II nie pozwala na odpowiednią ochronę praw uchodźców i osób ubiegających się o  taki status. Rewizji wymaga nie tylko sama regulacja Dublin II, ale także sposób jej realizacji. Dyrektywa Dublin II weszła w życie we wrześniu 2003 roku. Polskę zaczęła obowiązywać w dniu jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Jej celem jest ustalenie, które z państw Wspólnoty jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o status uchodźcy. Dyrektywa miała służyć sprawiedliwemu rozpatrywaniu wniosków w jednym z krajów UE, a także zapobiegać sytuacji, w której cudzoziemiec ubiega się o status w wielu krajach.

Już w roku 2009 Caritas Europa z innymi organizacjami  apelowały o  zmiany w zasadach stosowania Dublin II. Pracownicy Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Zgorzelcu i Słubicach na co dzień pracują z osobami readmitowanymi do Polski w ramach regulacji Dublin II, zapewniając im artykuły pierwszej potrzeby oraz bilety na podróż do Warszawy. 

  • b12
  • b3Więcej informacji:
Katarzyna Sekuła, koordynator projektu 
+48 501 333 747

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców