Rok Caritas

Mieszkania dla uchodźców - spotkanie UNHCR w Budapeszcie

bez nazwy-51pmaW dniach 28-29 czerwca w Budapeszcie odbędzie się spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli ministerstw, badaczy i praktyków oraz pracowników UNHCR z Centralnej Europy dot. dostępu do mieszkań oraz zagrożenia bezdomnością wśród uchodźców. Caritas Polska będzie reprezentowana przez Katarzynę Sekułę, koordynatora projektów uchodźczych.

 
Od roku 2009 Caritas w Polsce prowadzi program mieszkań chronionych dla uchodźców. Obecnie korzysta z nich 19 rodzin. Mieszkania chronione są przyznawane beneficjentom najczęściej w ramach IPD i stanowią one ich ważną cześć. Z doświadczeń pracowników CPMiU wynika, że mieszkania stanowią pierwszy i bardzo istotny krok w drodze do integracji. Beneficjenci to osoby mieszkające w Lublinie, Białymstoku, Warszawie, Łukowie.

Celem spotkania w Budapeszcie jest wypracowanie rekomendacji dot. dostępu do mieszkań dla uchodźców i zapobieganie bezdomności. Dyskusja odbędzie się w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego w 6 krajach Europy Centralnej.

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców