Rok Caritas

Sukces Prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie

maJednym z pierwszych tematów, jakim zajął się Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców w Lublinie, powołany przez MOPR i Caritas Polska w roku 2009, było umożliwienie aplikowania o mieszkania z zasobów miasta Lublin dla osób posiadających ochronę uzupełniającą. Do tej pory zgodnie z lokalnym prawem jedynie osoby posiadające status uchodźcy mogły ubiegać się o przyznanie takiego lokalu.  

Uchwała Nr 462/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin  rozszerza grupę osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego o osoby posiadające nie tylko status uchodźcy ale również ochronę uzupełniającą. 

Caritas Polska składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom Zespołu Interdyscyplinarnego pod przewodnictwem Doroty Kozieł za zaangażowanie w pracę nad zmianą uchwały. 

- Biorąc pod uwagę wydawane decyzje dot. nadania statusu uchodźcy w Polsce i przyznawanie w znakomitej większości ochrony uzupełniającej decyzja lubelskiej Rady Miasta jest ważnym krokiem w budowaniu przyjaznej polityki integracyjnej - powiedziała Dorota Kozieł, koordynator  ds. Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 

Więcej informacji o działaniach Caritas na rzecz uchodźców:

Katarzyna Sekuła,
Caritas Polska +48 501 333 747

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców