Rok Caritas

Świetlica Caritas wspiera rodzinę

Zapewnienie dzieciom nadzoru podczas korzystania z Internetu, czy pomoc w odrabianiu prac domowych, kiedy rodzice pracują do późna – to tylko niektóre cele programu, który realizuje 40 świetlic socjoterapeutycznych Caritas w Polsce.

Jedną z nich jest placówka w Górowie Iławieckim, prowadzona przez warmińską Caritas. Działania wspiera Fundacja Carrefour. Organizatorzy podkreślają, że brak czasu i praca do późna często uniemożliwiają rodzicom poświęcenie dzieciom odpowiedniej uwagi. Odpowiedzią na ten problem jest działalność świetlic Caritas, które funkcjonują w całej Polsce, realizując szereg przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży. Świetlica środowiskowo-terapeutyczna Caritas działająca w Górowie Iławeckim wspiera lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Pobyt w świetlicy jest  dobrowolny i nieodpłatny. Uczęszczające dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawczą, pomoc terapeutyczną oraz wyżywienie. Ponadto pracownicy organizują dzieciom czas wolny, zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki i inne formy aktywnego spędzenia czasu. Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00. Do placówki uczęszcza 25 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat z  miasta i gminy Górowo Iławeckie, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, jak też niewydolnych wychowawczo. Świetlica uczestniczy w realizacji projektu „Dożywianie z Carrefour”, dzięki któremu finansowane jest wyżywienie wychowanków placówki, jak również paczki dla dzieci. Warto wspomnieć, że dzięki firmie Carrefour aż 1200 podopiecznych ze świetlic Caritas w Polsce korzysta z ufundowanych posiłków. Akcja dożywiania z Carrefour możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Carrefour. Organizowana jest już po raz drugi. (rm)

Ten artykuł dotyczy programu: Dożywianie z Carrefour