Rok Caritas

Rząd przyjął dokument „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”

53aPrzebudowę systemu integracji cudzoziemców i zwiększenie roli organizacji pozarządowych postulują autorzy tworzący grupę roboczą ds. przygotowania strategii migracyjnej Polski powołaną w ramach Zespołu ds. Migracji.

Zespół ekspertów działający w ramach projektu Praktyki Integracji w Caritas Polska jest od samego początku zaangażowany w konsultacje społeczne dotyczące prac nad ostatecznym kształtem dokumentu dot. części integracyjnej. Część dotycząca uchodźctwa  Caritas Polska konsultowała wspólnie z UNHCR i ISP z udziałem członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców. 

– Przyjęcie dokumentu "Polityka Migracyjna Polski" było długo oczekiwane. Jego treść znana była od wiosny 2011 roku, kiedy środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów energicznie włączyło się do konsultacji społecznych dotyczących tego dokumentu. Należy podkreślić, że w rozdziale dotyczącym integracji imigrantów przyjęto 90% propozycji złożonych przez przedstawicieli trzeciego sektora, między innymi tych wypracowanych przez Zespół Ekspertów Monitorujący Postępy Polityki Integracyjnej, którego prace koordynuje Caritas Polska – mówi dr Mikołaj Pawlak, ekspert Caritas Polska.

Dokument  „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” zachęca także władze do  stworzenia kategorii cudzoziemców z punktu widzenia interesów państwa. Kolejnym z postulatów jest dostosowanie polityki migracyjnej do priorytetów rynku pracy, przy utrzymaniu uzupełniającego charakteru zatrudniania imigrantów zarobkowych względem pracowników lokalnych, oraz zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki.


Więcej informacji:
Caritas dla uchodźców
Katarzyna Sekuła, koordynator projektu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Praktyki Integracji
Mirosław Węcławek, koordynator projektu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół Ekspertów Monitorujący Postępy Polityki Integracyjnej działa w ramach projektu Praktyki Integracji. Wypracowanie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa

Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców działa w ramach projektu Indywidulany Plan Działania  -  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa.

 

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców