Rok Caritas

W biuletynie Caritas o zakończonej abolicji

analizy1Caritas Polska zaprasza do lektury siódmego numeru Biuletynu Analiz Polityki Integracyjnej. W najnowszym numerze czytelnicy znajdą m.in. wywiady z ekspertami, którzy byli lub są nadal zaangażowani w prace związane z abolicją dla cudzoziemców.

Wywiady zostały przeprowadzone zarówno z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jak i ekspertami reprezentującymi instytucje publiczne. W najnowszym numerze Biuletynu znalazła się także rozmowa z cudzoziemcem, który otrzymał pozytywną decyzję odnośnie do swojego wniosku i dzięki abolicji może legalnie mieszkać i pracować w Polsce.

Biuletyn skierowany jest do praktyków, naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń migranckich, zainteresowanych analizą polskiej polityki integracyjnej. Biuletyn ukazuje się kwartalnie w ramach projektu „Praktyki Integracji. Wypracowanie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej”, którego realizacja rozpoczęła się 1 września 2010 r.

CZYTAJ BIULETYN

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców