Rok Caritas

Caritas Polska na rzecz uchodźców

eduKatarzyna Sekuła zaprezentowała działalność Caritas w Polsce na rzecz uchodźców, podczas 14. Europejskiej Konferencji Azylowej organizowanej wspólnie przez Polską Radę Ekumeniczną, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Diakonię Niemcy.

Konferencja odbywa się w dniach 9-12 października br w kontekście budowy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego oraz realizacji założeń Programu Sztokholmskiego.
Jej celem jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk dotyczących przyjmowania oraz integracji uchodźców w Unii Europejskiej. Ponadto, w ramach konferencji będą miały miejsce wizyty w instytucjach zaangażowanych w kwestie dot. udzielania azylu oraz ośrodkach recepcyjnych, aby omówić wyzwania i przykłady najlepszych praktyk zarówno w kwestiach prawnych, jak i praktycznych. Wśród odwiedzanych instytucji znajdą się Siedziba Główna Agencji Frontex, Ośrodek dla Cudzoziemców Warszawa—Targówek, siedziba Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Dom Dziecka, do którego trafiają małoletni cudzoziemcy bez opieki.

Paneliści, wśród których nie zabraknie przedstawicieli wszystkich wiodących polskich organizacji zajmujących się pomocą uchodźcom, a także reprezentantów organów zaangażowanych w procedurę uchodźczą ( m.in. Urząd do Spraw Cudzoziemców, UNHCR, Rada do Spraw Uchodźców, Naczelny Sąd Administracyjny) wypracują rekomendacje dla dalszego rozwoju Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

11 października ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska poprowadzi poranną modlitwę dla uczestników konferencji w KAPLICY RES SACRA MISER  przy Krakowskim Przedmieściu 62 w Warszawie. 

Szczegółowy program konferencji 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców