Rok Caritas

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem – wspierajmy polskie dzieci

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem – wspierajmy polskie dzieci

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Ma on na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na rosnący w świecie problem niedożywienia. Głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Obecny jest również w polskich domach.

 

W najnowszym raporcie UNICEF pt. „Ubóstwo dzieci w krajach wysokorozwiniętych”, Polska znalazła się na dość odległej, 25 pozycji na zbadanych 35 państw. Autorzy raportu wzięli pod uwagę poziom ubóstwa względnego – zależnego od wysokości dochodów.

 

Wyniki badań unijnego urzędu statystycznego Eurostat z 2012 roku potwierdzają tę sytuację. Aż 30,8 proc. dzieci w Polsce jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach wspierania dzieci objętych pomocą Caritas, Carrefour Polska realizuje wraz z Caritas program mający na celu wyrównywanie szans społecznych dzieci i młodzieży.

 

W 2011 r. uruchomiliśmy program dożywiania najmłodszych w 40 świetlicach Caritas
w całej Polsce. Dzięki pomocy Fundacji Carrefour ufundowaliśmy od początku trwania programu blisko 300 000 posiłków dla 1200 podopiecznych świetlic Caritas na terenie całego kraju
– informuje Maria Cieślikowska, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej i PR Carrefour Polska.

 

1200 dzieci ze świetlic Caritas w Polsce korzysta przez cały rok z posiłków ufundowanych przez Fundację Carrefour. Od początku programu dożywiania zostało ufundowanych blisko 300 000 posiłków.


W Europie rocznie marnuje się aż 89 mln ton żywności, która nadaje się do spożycia (dane Eurostat 2006 – Komisja Europejska), co świadczy o skali problemu w Europie. Już drugi rok z rzędu Carrefour wspiera Caritas w akcji dożywiania dzieci. W samym tylko 2012 r. firma Carrefour przekazała na ten cel 1,5 mln zł.

Ten artykuł dotyczy programu: Dożywianie z Carrefour