Rok Caritas

Radom: Fundacja Carrefour funduje posiłki dla dzieci, podopiecznych Caritas

6 tys. posiłków ufundowała Fundacja Carrefour dla trzydzieściorga dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Radomiu. Dzieło jest prowadzone przez caritas Diecezji Radomskiej. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem.


Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na rosnący w świecie problem niedożywienia. Głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Obecny jest również w polskich domach. W najnowszym raporcie UNICEF pt. ''Ubóstwo dzieci w krajach wysokorozwiniętych", Polska znalazła się na dość odległej, 25 pozycji na zbadanych 35 państw. Autorzy raportu wzięli pod uwagę poziom ubóstwa względnego - zależnego od wysokości dochodów.
Wyniki badań unijnego urzędu statystycznego Eurostat z 2012 roku potwierdzają tę sytuację. Aż 30,8 proc. dzieci w Polsce jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach wspierania dzieci objętych pomocą Caritas, Carrefour Polska realizuje wraz z Caritas program mający na celu wyrównywanie szans społecznych dzieci i młodzieży. - W 2011 roku uruchomiliśmy program dożywiania najmłodszych w 40 świetlicach Caritas w całej Polsce. Dzięki pomocy Fundacji Carrefour ufundowaliśmy od początku trwania programu blisko 300 tys. posiłków dla 1200 podopiecznych świetlic Caritas na terenie całego kraju - powiedziała Maria Cieślikowska z Carrefour Polska.
Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour trzydzieścioro dzieci uczęszczających do radomskiej placówki Caritas Diecezji Radomskiej, czyli Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Kościelnej w Radomiu otrzyma w tym roku łącznie 6 tys. posiłków. - Zaspokojenie głodu jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dopiero potem pojawia się chęć zdobycia wiedzy, realizacji marzeń, akceptacji. Dlatego jesteśmy wdzięczni firmie Carrefour za okazywane wsparcie - podkreśla s. Małgorzata Binkowska, kierownik Świetlicy Caritas Diecezji Radomskiej.
W Europie rocznie marnuje się aż 89 mln ton żywności, która nadaje się do spożycia (dane Eurostat 2006 - Komisja Europejska), co świadczy o skali problemu w Europie. Już drugi rok z rzędu Carrefour wspiera Caritas w akcji dożywiania dzieci. W samym tylko 2012 r. firma Carrefour przekazała na ten cel 1,5 mln zł.


(Radosław Mizera-Radio Plus Radom)

Ten artykuł dotyczy programu: Dożywianie z Carrefour