Rok Caritas

Zakończono monitoring ośrodków detencyjnych dla cudzoziemców

swiat1Pracownicy 5 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas zakończyli badania warunków w ośrodkach detencyjnych w Polsce dla osób ubiegających się o status uchodźcy.  Wizyty odbyły się w ośrodkach w Przemyślu, Białymstoku, Krośnie Odrzańskim i Białej Podlaskiej.

Badania warunków panujących w ośrodkach są częścią projektu realizowanego przez Caritas Polska pt. "Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną”, realizowanego przez Caritas i MOPR w Lublinie i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa.

W ramach monitoringu wywiady zostały przeprowadzone zarówno z osobami zatrzymanymi – cudzoziemcami przebywającymi w ośrodkach, jak również z osobami  zarządzającymi placówką – powiedziała Katarzyna Sekuła, koordynator projektu. Teraz  kończymy prace nad raportem, który podsumuje tegoroczny monitoring. Opracowane rekomendacje przekażemy również do MSW w ramach konsultacji nowego projektu ustawy o cudzoziemcach – dodała. 

To już trzeci monitoring ośrodków zamkniętych dla cudzoziemców, realizowany przez Caritas Polska.  Poprzednie odbyły się w roku 2009 i 2007 w ramach projektów Creating and strengthening a sustainable network of civil society concerning administrative detention of asylum seekers and illegally staying third-country nationals across the ten new EU Member States i  DEVAS - detention for vulnerable asylum seekers in the EU

RAPORT Z MONITORINGU W RAMACH DEVAS 2009

RAPORT Z MONITORINGU W RAMACH 10 NMS 2007

Więcej informacji:
Katarzyna Sekuła, koordynator projektu
+48 501 333 747

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców