Rok Caritas

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

waz 25.10 1W dniach od 22 do 26 października 2012 r. w ośrodku Formacyjno- Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla 10 osób - beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

Warsztaty miały charakter wyjazdowy, a ich głównym celem było zaktywizowanie społeczno-zawodowe uczestników poprzez zwiększenie motywacji do zmian, podniesienie poczucia własnej wartości oraz zwiększenie samooceny. Zajęcia prowadzone różnymi metodami (m.in. praca w podgrupach, mini-wykład, burza mózgów itp.) były szansą na odkrywanie własnego potencjału oraz możliwości rozwoju zawodowego. Spotkania z psychologiem pozwoliły na poznanie siebie, swoich mocnych stron i umiejętności społecznych, pokazały jak radzić sobie w sytuacjach trudnych czy stresowych. Miały one charakter integracyjny, toteż dla uczestników były okazją do bliższego poznania się, rozmowy, nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeniami. Podczas zajęć z prawnikiem uczestników zapoznano z podstawowymi zagadnieniami prawnymi z zakresu prawa cywilnego, szeroko omówiono prawa i obowiązki pracownika niepełnosprawnego, a także problematykę konfliktu z pracodawcą. Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym miały na celu podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych. W trakcie zajęć uczestnicy przełamywali stereotypy dotyczące niepełnosprawności, szukali pomysłów na samorealizację, uczyli się zarządzania czasem, własnymi zasobami i osiągania zamierzonych celów. Część zajęć poświęcono na analizę lokalnego rynku pracy, zawodów przyszłości, metod i technik poszukiwania pracy i tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

waz 26.10 58Podsumowaniem każdego dnia były zajęcia integracyjne. Wszyscy chętni mogli zagrać towarzysko w kalambury, pobawić się przy dźwiękach muzyki na uroczystym bankiecie czy obejrzeć film  „Oskar i Pani Róża”. Beneficjenci zostali zaproszeni również do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Głuchołazach, gdzie zapoznali się z charakterem placówki oraz twórczością osób niepełnosprawnych. Na zakończenie warsztatów wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Zdaniem uczestników zajęcia warsztatowe były wartościowe i w pełni spełniły ich oczekiwania. Mamy nadzieję, że warsztaty wzbogaciły uczestników o nowe umiejętności, doświadczenie oraz wiedzę, które w przyszłości zaowocują zwiększeniem aktywności na polu zawodowym.

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

loga

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV