Rok Caritas

Warsztaty Promujące Aktywność Społeczno-Zawodową wśród osób z otoczenia osób niepełnosprawnych

naglowek

 

waz 24.10 2Zajęciami z doradcą zawodowym rozpoczęły się wyjazdowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową wśród osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, realizowane w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

W dniach od 22 do 26 października 2012 r. w ośrodku Formacyjno- Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach zorganizowano warsztaty dla 10 opiekunów, którzy na co dzień doświadczają problematyki niepełnosprawności. Zajęcia przeprowadzono przy wykorzystaniu rożnych metod, tj. mini-wykładu, gier symulacyjnych i integracyjnych, dyskusji, psychodramy, burzy mózgów, studium przypadku i pracy w podgrupach, a ich głównym założeniem było promowanie i ukazanie opiekunom/rodzicom możliwości niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem były szansą na dzielenie się doświadczeniami na temat opieki nad osobą zależną, pozwoliły na  wyrażanie potrzeb, oczekiwań i emocji. waz 25.10 27Podczas zajęć z doradcą zawodowym omówiono kwestię aktywności społeczno-zawodowej oraz możliwości rozwoju osób niepełnosprawnych. Uczestnicy warsztatów wcielili się w role swoich podopiecznych i poprzez wykonywanie różnych zadań przełamywali stereotypy oraz bariery dotyczące niepełnosprawności. Warsztaty z prawnikiem były okazją do dyskusji na temat uprawnień niepełnosprawnego pracownika, mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, a także wsparcia instytucjonalnego i aktualnych programów pomocowych. Podsumowaniem wyjazdu były zajęcia z psychologiem z zakresu aktywizacji i wsparcia osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem treningu asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

waz 24.10 5Oprócz zajęć programowych na wszystkich chętnych czekały liczne atrakcje, m.in. kalambury, projekcja filmu „Oskar i Pani Róża”, wieczór integracyjny z uroczystym bankietem oraz wizyta studyjna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Głuchołazach. W opinii uczestników warsztaty wzbogaciły ich o nowe doświadczenia i pozytywną energię, która z pewnością zostanie wykorzystana w procesie motywowania i wspierania osób niepełnosprawnych. Wszyscy opiekunowie wyrazili chęć uczestnictwa w podobnych formach szkoleniowych.

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

stopka

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV