Rok Caritas

XIX Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

caritas_wdpd_2012_plakatRozpoczęło się XIX Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Caritas Polska przygotowała katechezy dla uczniów nt. WDPD /do pobrania/
 
29 listopada przedstawiciele czterech Kościołów:

 Dyrektor Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego
ks. prałat Marian Subocz,

Dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Wanda Falk,

 Dyrektor Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
ks. Doroteusz Sawicki,

Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Biruta Przewłocka-Pachnik.

oraz gość specjalny aktorka Paulina Holtz

zapalili świece - symbol Świąt i solidarności z ubogimi w naszym kraju. 

Tegoroczna edycja Wigilijnego Dzieła przebiega pod hasłem "Podziel serce – pomnóż miłość”. – W tym roku zwracamy też uwagę rodziców na to, by oprócz zapewnienia bytu materialnego dzieciom, starali się poświęcać im więcej czasu – powiedział Dyrektor Caritas Polska ks. Subocz. Przypomniał też, że od 2011 roku liczba ubogich wzrosła o 400 tys. i zaapelował, by ubóstwo nie stawało się powodem do stygmatyzowania dzieci. Zwrócił uwagę na potrzebę pomocy w ich edukacji, ułatwiania im startu w dorosłe życie, aby bezrobocie i ubóstwo nie były dziedziczne.

– Ta świeca jest symbolem – zapalamy ją w Wigilię, ale chcemy, by paliła się przez cały rok – powiedział ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor prawosławnego Eleos. – Dzielić się, to pozornie tracić, dobro dzielone są mnoży, wzrasta dobrobyt.

W ubiegłym roku sprzedano ponad 3 mln świec, uzyskując ok. 19 mln zł, które zostały przekazane na wakacyjny wypoczynek ubogich dzieci, dożywianie w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych oraz pomoc edukacyjną.

Dzieło zostało uroczyście zainaugurowane 1 grudnia ekumenicznym koncertem w prawosławnej cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Patronat nad WDPD objął Rzecznik Praw Dziecka. W TVP emitowany będzie spot reklamowy, zachęcający do wspierania akcji również poprzez wysyłanie SMS-ów na numer 72 052 o treści „POMAGAM”.

CARITAS POLSKA PRZYGOTOWAŁA KATECHEZY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH.  
KONSPEKTY SĄ DO POBRANIA 


SKC           PZC                Szkoła podstawowa                              Gimnazjum                                             Szkoła ponadgimnazjalna 


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zwraca naszą uwagę przede wszystkim na dzieci, które z różnych powodów nie mogą cieszyć się szczęśliwym i beztroskim dzieciństwem. Rośnie liczba dzieci niedożywionych, zaniedbywanych przez rodziców, borykających się z różnego rodzaju problemami i wyzwaniami. Nie każda rodzina jest w stanie o własnych siłach poradzić sobie z niedostatkiem,ale wspólnie możemy sobie w tym skutecznie pomagać. Dlatego dzielmy serca, abyśmy mogli mnożyć miłość!

POSŁUCHAJ, JAK MOŻESZ POMÓC

Idea akcji narodziła się w 1994 roku, podczas zebrania dyrektorów diecezjalnych Caritas w Rusinowicach. Dyrektor Caritas Polska ks. dr Marian Subocz zaproponował, by świąteczna akcja była mocno zakorzeniona w polskiej tradycji wigilijnej, której jednym z głównych symboli jest świeca symbolizująca życie.

Od 19 lat kampania polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód z dystrybucji świec przeznaczony jest na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Nasza świeca pomaga również dzieciom w Afryce: 10 groszy z każdej zakupionej świecy zasila fundusz pomocy dla tego kontynentu.

Tegoroczna kampania po raz trzynasty ma charakter ekumeniczny. Obok Caritas Polska uczestniczą w niej Diakonia Kościoła Luterańskiego i Reformowanego oraz ELEOS Kościoła Prawosławnego. W 2011 roku Caritas, Diakonia i Eleos rozprowadziły ponad 3 miliony wigilijnych świec.

W tym roku, poprzez kampanię pragniemy poruszyć problem egoizmu współczesnego społeczeństwa i wskazać drogę do uczynków miłosierdzia w Roku Wiary, który właśnie się rozpoczął. Liczymy na wspólne poruszenie problemu, jakim jest poczucie osamotnienia dzieci w rodzinach. Patronat honorowy nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka RP.

Ten artykuł dotyczy programu: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom