Rok Caritas

Musi mi się udać - warsztaty dla beneficjentów projektu

nagwek


22 listopada 2012 r. w Biurze Projektu Caritas Polska w Nysie odbyło się spotkanie motywująco-aktywizujące dla beneficjentów projektu
„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

Spotkanie rozpoczęła Renata Czubacka  - osoba niepełnosprawna, pracująca jako operatorka wprowadzania danych, która opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z podjęciem zatrudnienia, zachęcając jednocześnie do podejmowania różnego rodzaju aktywności. Pani Renata przedstawiła prawa i obowiązki niepełnosprawnego pracownika, potrzeby i oczekiwania, relacje z pracodawcą oraz korzyści wynikające z podjęcia pracy. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe poprowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego, które miały charakter treningu motywacyjnego. Chodziło o odkrycie swojego potencjału i niepowtarzalności. Podczas zajęć omówiono czynniki motywujące do działania, ustalono, że najważniejszą rolę odgrywa chęć zmiany oraz wyznaczenie określonego celu. Beneficjenci chętnie brali udział w ćwiczeniach.  Wszyscy wspólnie uznali, że warto żyć zgodnie z zasadą: „Jestem zdolnym człowiekiem. To co sobie założę, musi mi się udać…”. Następnie miał miejsce pokaz artystyczny pt. „Spotkanie z pantomimą” , zaprezentowany przez Piotra Myszyńskiego. Beneficjent opowiedział o swoich doświadczeniach w prowadzeniu warsztatów artystycznego wyrazu i ekspresji. Ostatnim punktem programu były spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. współpracy z pracodawcami.

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.


logoimage001
Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV