Rok Caritas

Listopadowa rekrutacja w projekcie Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III

won3aDzięki pracy psychologów oraz spotkaniom informacyjno-rekrutacyjnym w biurach projektu Caritas Polska w Bydgoszczy i Łodzi, w listopadzie do projektu przystąpiły 54 osoby z niepełnosprawnością oraz 30 osób z najbliższego otoczenia.

Warsztaty aktywizacji zawodowej, wyjazdowe, organizowane przez biura w Łodzi, Bydgoszczy oraz Szczecinie, będące ważnym elementem integracji osób z niepełnosprawnością, stworzyły szansę na poznanie siebie oraz innych.

Dzięki wyjazdowym warsztatom aktywizacji zawodowej w Niechorze możliwa była praca grupowa oraz wspólne integracyjne spotkania w otoczeniu przyrody. Dla wielu osób była to szansa na pierwszy wyjazd poza dom. Warsztaty poprowadzone przez psychologa, prawnika i doradcę zawodowego poświęcone są kwestiom z zakresu m.in.: komunikacji interpersonalnej i pozytywnego myślenia, zagadnień prawnych oraz autoprezentacji, wartości  pracy i aktywności zawodowej.

Warsztaty stacjonarne, organizowane przez biuro w Nysie  dla  osób z otoczenia niepełnosprawnych to doskonale forum wymiany doświadczeń, również szansa na spojrzenie z innego punktu widzenia na samodzielność osób z niepełnosprawnością. Warsztaty dla osób z otoczenia mają na celu promowanie i ukazanie opiekunom możliwości niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Omawiane są kwestie związane ze znaczeniem pracy i aktywności społeczno-zawodowej w życiu osób z niepełnosprawnością, pomocą osób z otoczenia w wyznaczaniu celów życiowych osobom z niepełnosprawnością. Wspieranie osób z niepełnosprawnością w samodzielnym podejmowaniu trudnych decyzji i wyborów oraz podczas poszukiwania pracy jest ważnym elementem warsztatów.

Jednodniowe spotkania motywujące-aktywizujące to doskonała forma integracji i utrwalania postaw związanych z aktywnością społeczną w gronie rówieśników. Taki charakter miało spotkania w Kolbuszowej. Spotkania z pracującą osobą niepełnosprawną mają na celu wymianę doświadczeń związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Pierwsza praca, poczucie obowiązku, komunikacja ze współpracownikami to kwestie najczęściej poruszane na tych spotkaniach.

Osoby z niepełnosprawnością posiadające zdolności techniczne mogą je rozwijać na szkoleniu z zakresu obsługi komputera. Takie szkolenia odbyły się w biurach w Kolbuszowej oraz Ełku. Szkolenie z zakresu internetu, multimediów i komunikacji pozwoli uczestnikom na poznanie technologii używanych w sieci, sposobów komunikacji w internecie oraz przykładowych programów używanych do komunikowania się. Uczestnicy nauczą się również tworzenia wideokonferencji z kilkoma użytkownikami równocześnie oraz dowiedzą się jak objąć stanowisko administratora e-sklepu. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają nowoczesną metodę pracy – telemarketing oraz nauczą się obróbki zdjęć w programie Adobe Photoshop.

Dzięki pracy specjalistów ds. współpracy  z pracodawcami odbyły się indywidualne spotkania pracodawcami we wszystkich biurach projektu oraz grupowe w Ełku oraz Kolbuszowej. Zaowocowały one propozycją odbycia indywidualnych zajęć praktycznych, staży oraz pracy.

W listopadzie rozpoczęły się indywidualne zajęcia praktyczne w Dzikowcu, Opolu, Sztabinie, Bydgoszczy oraz Lublinie. Osoby z niepełnoprawnością sprawdzały się na stanowiskach pracownika gospodarczego, psychologa, sekretarki.

Uczestnicy naszego projektu rozpoczęli staż na stanowisku organizatora sprzedaży obsługi internetowej.  Inna uczestniczka projektu odbywa staż na stanowisku księgowej. W jednej z poradni zdrowia psychicznego  odbywa staż psycholog. W Domu Pomocy Społecznej odbywa staż pracownik socjalny.

Dwie osoby podjęły zatrudnienie, jedna na stanowisku telemarketera druga na stanowisku pracownika pomocniczego.

won3bwon3cProjekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV