Rok Caritas

Zmotywowani i aktywni

zdj1Sprawozdanie z działania Spotkanie Motywująco-Aktywizujące organizowanego przez Biuro Projektu Caritas Polska w Kolbuszowej w ramach projektu „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III”.

W lutym 2013 roku zostało zorganizowane przez Biuro Projektu Caritas Polska w Kolbuszowej spotkanie motywująco-aktywizujące dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Spotkanie odbywało się w ramach projektu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Na Rynku Pracy III i zrealizowane było pod szyldem „Ja i moja niepełnosprawność – jak sobie z nią radzić?”.

nagwek

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem uczestników przez doradcę zawodowego i psychologa. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób beneficjentów projektu. Kolejnym etapem były zajęcia integracyjne, w czasie których beneficjenci poznawali siebie nawzajem oraz określali wspólne zainteresowania. Po tej części beneficjenci mogli skorzystać z przerwy kawowej. Po przerwie miała miejsce druga część spotkania, podczas której beneficjenci zapoznawali się z pojęciem grupy, znaczeniem grupy w społeczeństwie, a także określali swoje role grupowe. Następnie uzyskane informacje były utrwalane poprzez udział w szeregu ćwiczeń i zabaw grupowych.

p2070061Po tej części  spotkania beneficjenci rozpoczęli przerwę obiadową, podczas której także był czas na rozmowę i wymianę wspólnych doświadczeń. Po obiedzie nastąpiła trzecia część spotkania, w trakcie której fizjoterapeuta omówił poszczególne schorzenia beneficjentów, przedstawił możliwości dostosowania ćwiczeń do rodzaju niepełnosprawności tak, aby zwiększyć ich aktywność. Spotkanie zakończyło się wspólnym podsumowaniem i rozdaniem zaświadczeń.

logo

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV