Rok Caritas

Indywidualne Zajęcia Praktyczne u pracodawcy

Kolejni beneficjenci wzięli udział w Indywidualnych Zajęciach Praktycznych, realizowanych w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III".


.zbigniew buczynski na izp

nagwek
logoW okresie 11 – 13 marca br. w firmie „ASTOR” Spółka Cywilna w Augustowie na stanowisku pracownik biurowy odbywał staż Zbigniew Buczyński. Podczas zajęć praktycznych pan Zbigniew zapoznał się z pracą w hurtowni, obiegiem dokumentów oraz pracami wykonywanymi przez innych pracowników. Umiejętności, jakie nabył podczas 21 godzin pracy to: obsługa programu komputerowego SUBIEKT oraz poznanie dokumentacji magazynowej. W tym okresie został przeszkolony z BHP oraz zapoznał się regulaminem i działalnością hurtowni. Poznał również niektórych kontrahentów oraz dystrybutorów, zaopatrujących hurtownię w towar do sprzedaży hurtowej i detalicznej.

adam pieszczuk - staz 1Staż szansą na zdobycie nowych umiejętności

W lutym 2013 roku beneficjent Biura Projektu Caritas Polska w Nysie rozpoczął 3-miesięczny staż rehabilitacyjny zrealizowany w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem działania jest zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych do samodzielnego wykonywania określonych zadań na stanowisku technika prac biurowych. W ramach wsparcia przewidziano zwiększenie aktywności zawodowej, zdobycie doświadczenia zawodowego, a w rezultacie wzrost szansy na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Istotną rolę odgrywa także trening kompetencji miękkich, aktywizacja społeczna oraz nawiązywanie nowych kontaktów. Staż zorganizowano w jednej z opolskich firm zajmujących się usługą zarządzania nieruchomościami, w tym doradztwem w zakresie adaptacji pomieszczeń, przekształcania lokali, kupna i sprzedaży itp. Został on poprzedzony Indywidualnymi Zajęciami Praktycznymi, które pozwoliły na zapoznanie się z miejscem pracy i jego specyfiką, nabywanie nowych umiejętności poprzez obserwację, praca metodą małych kroków – coraz bardziej samodzielne wykonywanie określonych zadań, a także wykonywanie zadań zleconych, rozwijanie i doskonalenie umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej, takich jak dokładność i punktualność. Indywidualne Zajęcia Praktyczne trwały 20 godzin, a ich program dostosowany został do potrzeb oraz możliwości uczestnika projektu. Udział w zajęciach dał beneficjentowi możliwość realnej oceny własnych możliwości zawodowych, wpłynął pozytywnie na wzrost poczucia własnej wartości oraz podniósł poziom motywacji. W opinii pracodawcy beneficjent wykonywał wszystkie zlecone zadania z pełnym zaangażowaniem i starannością, wykazywał się aktywnością, chęcią do pracy oraz łatwością w nawiązywaniu kontaktów.

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV