Rok Caritas

Staże w muzeum i w sklepie rowerowym

niepelno_3zdjcie 5Indywidualne Zajęcia Praktyczne w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie obejmowały okres od 5  do 9 marca br. Beneficjentka – pani Aleksandra zapoznawała się z charakterystyką pracy, jaką miała wykonywać podczas stażu na stanowisku muzealnik.Indywidualne Zajęcia Praktyczne w sklepie rowerowym Cyclo-Centrum w Kolbuszowej trwały od 4 do 8 marca br. Podczas zajęć praktycznych beneficjent zapoznawał się z charakterystyką pracy, jaką miał wykonywać podczas stażu na stanowisku serwisant.

Sześciomiesięczny staż p. Aleksandry obejmuje okres od 11 marca do 10 września br. Opiekunem zajęć jest Katarzyna Lubas, Dyrektor Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie. Podczas trwania stażu beneficjentka będzie odpowiadała za przygotowanie ekspozycji, czuwanie nad ich konserwacją i przechowywaniem oraz informowanie o walorach i treściach przedmiotów zebranych w muzeum.

Trzymiesięczny staż w sklepie rowerowym będzie trwał od 11 marca do 10 czerwca br. Opiekunem stażu jest Tomasz Skowroński, właściciel Cyklo-Centrum. W trakcie trwania stażu beneficjent będzie odpowiedzialny za bieżący stan techniczny rowerów. Przeprowadzaniem konserwacji i przeglądów technicznych, weryfikowaniu zużytych części i ich naprawy bądź wymiany.

logo         nagwek

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV