Rok Caritas

Kolejny staż zakończony

nagwek                   logo

dscf0019Kolejna beneficjentka odbyła staż rehabilitacyjny w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III".

W okresie od 4 grudnia 2012 r. do 3 marca br. pani Monika mogła zapoznać się z pracą sekretarki w Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze.  Stażystka wykonywała prace związane z obsługą sekretariatu szkoły, tj. obsługiwała centralę telefoniczną, fax, kserokopiarkę, zajmowała się obiegiem dokumentów przychodzących i wychodzących, przepisywała pisma zlecone przez dyrektora placówki. Nabyte umiejętności to: obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, redagowanie pism wychodzących, sporządzanie zestawień, prowadzenie dziennika korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

Pani Monika bardzo pozytywnie wypowiada się na temat stażu oraz kontaktów z opiekunem. Praca w szkole sprawiała jej przyjemność i pozwoliła na integrację społeczną.  Miała kontakt z ludźmi oraz nawiązała nowe znajomości. Staż pozwolił beneficjentce zdobyć nowe doświadczenie zawodowe. Ma nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda jej się znaleźć pracę o podobnym charakterze.

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV