Rok Caritas

Spotkanie rekrutacyjno – informujące w Suwałkach

nagwekdsc00105dsc00102

W Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach 20 marca odbyło się spotkanie rekrutacyjno-informacyjne projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. W spotkaniu wzięło udział 12 osób, w tym 4 przedstawicieli instytucji wspierających osoby niepełnosprawne, takich jak: Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju oraz Fundacja Prometeusz.

Zgodnie z planem spotkania po zakończeniu rejestracji uczestników przedstawiono informacje o projekcie - cele, zadania, promocja  projektu. Następnie psycholog Agnieszka Dębowska opowiedziała o zasadach rekrutacji uczestników, wymaganej dokumentacji, a także o rodzajach wsparcia, jakie mogą uzyskać beneficjenci projektu. Doradca zawodowy Grzegorz Makowski poruszył temat sensu aktywizacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych oraz opiekunów/rodziców. Przedstawił sylwetki osób niepełnosprawnych, które dzięki udziałowi w projekcie podjęły staż lub zatrudnienie, podniosły swoje kwalifikacje zawodowe oraz otrzymały wsparcie w kontynuacji nauki. Po przerwie kawowej głos zabrał pan Mariusz Kaniak - osoba niepełnosprawna ruchowo w stopniu znacznym, zatrudniona w Caritas Diecezji Ełckiej na stanowisku informatyka. Opowiedział on na własnym przykładzie o problemach i barierach, jakie napotyka osoba niepełnosprawna w codziennym życiu i poszukiwaniu pracy oraz o znaczeniu udziału w projektach dla osób niepełnosprawnych. Na zakończenie wywiązała się dyskusja, zaproszeni goście zadawali pytania prowadzącym spotkanie, kilka osób wyraziło chęć wzięcia udziału w projekcie. Rezultatem spotkania rekrutacyjno-informacyjnego było zrekrutowanie trzech nowych beneficjentów do projektu.

logo

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV