Rok Caritas

BYĆ AKTYWNYM – konkurs dla osób z niepełnosprawnością ruchową

sds kurczabaCaritas Polska ogłasza III edycję konkursu pt. „Być aktywnym”. Prace w konkursie mogą być wykonane:

     – techniką malarską za wyjątkiem prac wykonanych na szkle,

    –  fotograficzną,

     – grafiką komputerową.Rozmiar prac wykonanych techniką malarską nie może być mniejszy niż format A3. Fotografie oraz grafiki komputerowe należy nadesłać na nośniku cyfrowym – płyta CD, DVD, USB. Prace mają być
interpretacją tematu konkursu. Konkurs jest skierowany wyłącznie do osób niepełnosprawnych - beneficjentów projektu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Caritas Polska,
Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR", Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Prace należy nadsyłać do Caritas Polska na adres: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny” w terminie do 8 maja 2013 r.

 – Zachęcamy beneficjentów projektu, aby wzięli udział w konkursie. Wyniki zostaną ogłoszone 10 maja 2013 r. na stronie www.caritas.pl.  Autor zwycięskiej pracy  otrzyma nagrodę rzeczową – mówi ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

 – Tytuł konkursu ściśle wiąże się z działaniami Caritas skierowanymi do osób z niepełnosprawnością.  Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ruchową oraz obalenia stereotypów dotyczących tych osób. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu przyczynimy się do zmian w świadomości samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale również pracodawców – podkreśla Ewa Jawasreh, koordynator projektu w Caritas Polska.

Foto: Katarzyna Barwinek-Ratajczyk

W a r u n k i    k o n k u r s ulogo_wsparcie_niepel

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV