Rok Caritas

Mała Zosia w Oknie Życia

dziecko3Dzisiejszej nocy, 18 kwietnia, do Okna Życia przy ul. Hożej 53 w Warszawie trafiła kilkutygodniowa dziewczynka. Siostry Rodziny Maryi, które opiekują się Oknem nadały dziewczynce imię Zofia. Dziecko będzie oddane do adopcji i jest dwunaste w kolejności.

Okno Życia jest konkretną pomocą Kościoła broniącego najsłabszych. Matka w bardzo prosty sposób może pozostawić dziecko w szpitalu, a potem zrzec się do niego praw. Gdy jednak z różnych dramatycznych przyczyn nie może tego zrobić, Okno Życia pozostaje otwarte. To najlepsze wyjście, choć nie zawsze realizowane - rocznie na terenie Mazowsza znajdowanych jest kilkoro martwych niemowląt. Inicjatorem otwarcia warszawskiego Okna Życia jest kard. Kazimierz Nycz. Przy Oknie Życia, mieszczącym się przy ul. Hożej 53 nieustanny dyżur pełnią siostry ze Zgromadzenia Rodziny Maryi i one uruchamiają procedurę przejęcia opieki nad dzieckiem. Ważne jest, że matka zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd. Dziecko natomiast bezzwłocznie trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki adopcyjne.

Okno Życia oprócz tego, że ratuje życie, pełni również funkcję edukacyjną i uświadamiającą. Każdej matce, będącej w ciąży, uświadamia, że nie pozostanie nigdy osamotniona w sytuacji braku możliwości zapewnienia dziecku należnej opieki. Pierwsze Okno otwarto w marca 2006 roku w Krakowie, gdzie do tej pory pozostawiono 16 niemowląt. W całej Polsce w 50 Oknach Życia uratowano dotychczas 59 dzieci. Kilka dni temu po raz pierwszy ktoś otworzył Okno Życia w Tarnowie, w którym pozostawił tygodniową dziewczynkę. Okna Życia Okna działają pod patronatem Caritas, w Warszawie w funkcjonowanie Okna zaangażowane są Siostry Rodziny Maryi, ale także Duszpasterstwo Rodzin AW, Pogotowie Ratunkowe, Szpital im. Św. Rodziny oraz ośrodki adopcyjne.

KAI
Foto: archiwum

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia