Rok Caritas

Szansa na udział w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

dsc01201nagwek25 kwietnia br. w Nysie odbyło się spotkanie rekrutacyjno-informacyjne w ramach projektu pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.  

W spotkaniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnością ruchową, ich opiekunowie, przedstawiciele instytucji oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie otworzyła koordynatorka ds. form wsparcia, która przywitała wszystkich gości oraz przybliżyła zainteresowanym informacje o projekcie, omawiając cele, zadania oraz promocję. Następnie głos zabrała p. Marta Bobkiewicz – psycholog projektu, która precyzując zasady rekrutacji, skupiła się na rozwoju osobowym oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych w kontekście realizacji projektu. Człowiek, aby mógł się rozwijać, powinien postrzegać siebie jako źródło swojego postępowania, stawiać cele własne jako przedmiot swoich intencji, a świat wokół jako szansę swoich możliwości. Pani psycholog poddała refleksji nasze życie pod kątem osobistych sukcesów i porażek zachęcając wszystkich do stawiania celów i do ich realizacji. Następnie pani Małgorzata Duda  – doradca zawodowy w projekcie – przybliżyła zagadnienia aktywizacji zawodowo- społecznej osób niepełnosprawnych, opiekunów/rodziców, skupiając się na jakości życia niepełnosprawnych. Omówiła wizerunek osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zachęcając do dyskusji dotyczącej skłaniania sprawnych inaczej do podejmowania inicjatywy zaistnienia na rynku pracy. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienia p. Teresy Czerwińskiej, reprezentującej Z.P.H.U. ALSECCO Sp. z o.o., która na przykładzie firmy omówiła zatrudnienie osób niepełnosprawnych, pokazując z jednej strony ulgi przysługujące z tytułu zatrudnienia takich osób przez pracodawców, z drugiej zaś strony uprawnienia przysługujące posiadaczom orzeczeń. Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawiciela Szkoły Biznesu, który uszczegółowił temat szkoleń przewidzianych dla osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, zwiększenia aktywności zawodowej.

dsc01115W trakcie spotkania można było obejrzeć prace oraz posłuchać wierszy niepełnosprawnego artysty Piotra Myszyńskiego –  mima, poety, malarza, który podczas spotkania opowiadał o swoich osiągnięciach i pasjach. Prelegent dał się ponieść niezwykłej fantazji wykonując etiudę pantomimiczną, krótką ekspresję, pełną dramatyzmu, czym porwał całą widownię. Pan Piotr dodał, że nigdy się nie poddaje, nie rezygnuje ze swoich marzeń, a sztuka nadal jest ważnym elementem jego życia. Poprzez wiersze i malarstwo stara się odreagować trudne stany chorobowe. Niezwykła historia p. Piotra dała wszystkim wiele do myślenia.

Ostatnim punktem programu były konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym, a efektem końcowym rekrutacja do projektu osób niepełnosprawnych ruchowo. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze i miało na celu zachęcenie wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie, co niewątpliwie ułatwi osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

logo

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV