Rok Caritas

Pomoc Caritas dla uchodźców w liczbach

uchodzczyniW naszym kraju działa pięć Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, których podopieczni mogą skorzystać ze wsparcia i konsultacji doradców społecznych, międzykulturowych, prawników i psychologów.  Z takiej pomocy skorzystało już 799 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, posiadających status lub ochronę międzynarodową, z czego ponad połowę stanowiły dzieci. 

Pracownicy Centrów opracowali 14 Indywidualnych Planów Działania, które mają na celu wzmocnienie procesu integracyjnego beneficjentów. IPD określa zakres udzielanej pomocy oraz  ścieżkę rozwoju beneficjentów. 

Dziesięć rodzin korzysta z dopłat do mieszkań, dwanaścioro dzieci ma opłacone koszty pobytu w przedszkolach. 

600 osób skorzystało z pomocy społecznej, 324 z pomocy prawnej, 98 - z zawodowej.

Oprócz działań stricte pomocowych Caritas Polska wspólnie z MOPR w Lublinie prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców.  Celem strategicznym Zespołu Interdyscyplinarnego jest zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla cudzoziemców w środowisku lokalnym poprzez objęcie rodzin cudzoziemskich profesjonalną pomocą. W I kwartale 2013 roku odbyło się spotkanie zespołu poświęcone edukacji dzieci cudzoziemskich.  

Pomoc Caritas dla uchodźców jest świadczona w ramach projektu "Indywidualny Plan Działania  -  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną",  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa.

Więcej informacji: Katarzyna Sekuła:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 501 333 747

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców