Rok Caritas

Trzynaste dziecko w Oknie Życia

W nocy, 7 maja 2013 r. w wigilię uroczystości św. Stanisława BM, do Okna Życia w archidiecezji warszawskiej przy ul. Hożej 53 trafił kilkudniowy chłopczyk. Siostry Rodziny Maryi, które opiekują się Oknem nadały noworodkowi imię Stanisław. Dziecko będzie oddane do adopcji i jest trzynaste w kolejności.

Okno Życia miało być symbolem otwarcia Kościoła na życie. Jednak okazało się, że to nie tylko symbol, ale alternatywa. Chcielibyśmy, żeby każde dziecko było przyjmowane i wychowywane przez rodziców. Jednak czasem, nie jest to możliwe. Wtedy matka, w bardzo prosty sposób, może pozostawić dziecko w szpitalu, a potem zrzec się do niego praw. Gdy jednak, z różnych dramatycznych przyczyn, nie może tego zrobić, nasze Okno Życia pozostaje otwarte. Cieszymy się, że mały chłopiec został oddany w dobre ręce, że jego matka powierzyła je siostrom zakonnym. Niestety wiadomo, że nie wszystkie dzieci mają takie szczęście: rocznie na terenie Mazowsza znajdowanych jest kilkoro martwych niemowląt.

Inicjatorem otwarcia warszawskiego "okna" jest kard. Kazimierz Nycz. Oknem opiekują się Siostry Rodziny Maryi. Okno mieści się przy ul. Hożej 53. 

Zamiast uśmiercić swoje dziecko albo porzucić je na śmietniku, matka znajdująca się w trudnej sytuacji może swoje dziecko przekazać pod piekę Okna Życia. Przy Oknie Życia nieustanny dyżur pełnią siostry ze zgromadzenia Rodziny Maryi i one uruchamiają procedurę przejęcia opieki nad dzieckiem. Ważne jest, że matka zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd. Natomiast dziecko bezzwłocznie trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki adopcyjne.

Okno Życia oprócz tego, że ratuje życie, pełni również funkcję edukacyjną i uświadamiającą. Każdej matce, będącej w stanie błogosławionym, uświadamia, że nie pozostanie nigdy osamotniona w sytuacji braku możliwości zapewnienia dziecku należnej opieki. Jest symbolem gotowości społeczeństwa do przyjęcia każdego dziecka i znakiem szacunku dla wielkiego daru życia. Jest wyrzutem sumienia dla tych, którzy w sposób nieodpowiedzialny wzbudzają życie, a później je niszczą. Podobna inicjatywa z powodzeniem działa od marca 2006 roku w Krakowie. W krakowskim Oknie Życia uratowano dotychczas życie 9 niemowląt. Warszawskie "Okno" działa pod opieką Caritas AW, a w jego funkcjonowanie zaangażowane są nie tylko Siostry Rodziny Maryi, ale także Duszpasterstwo Rodzin AW, Pogotowie Ratunkowe, Szpital im. Św. Rodziny oraz ośrodki adopcyjne.
Źródło: Archidiecezja Warszawska

 

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia