Rok Caritas

Konkurs „Być aktywnym” - rozstrzygnięty

dsc_0372aPraca Piotra Myszyńskiego z Białej w województwie opolskim wygrała konkurs pt. „Być aktywnym”. Serdecznie gratulujemy. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

Piotr Myszyński mieszka w miejscowości Biała (powiat prudnicki), ma 52 lata. Ukończył Opolskie Studium Kulturalno-Oświatowe w zakresie teatru amatorskiego. Interesuje się teatrem, tańcem, pantomimą, muzyką poważną, malarstwem, literaturą, baletem i aktorstwem. Tym szerokim zainteresowaniom towarzyszą talenty i umiejętności, takie jak twórczość poetycka, malarstwo, pantomima na wózku, coaching, recytacja i lektoring. Mocne strony jego osobowości to życzliwość i empatia, otwartość, komunikatywność, pogoda ducha, tolerancyjność i energia życiowa. 

Decyzją przewodniczącego Komisji wyróżnienie otrzymuje praca Krystyny Czarnoty z Łodzi oraz Kamili Chałat z Nysy za oryginalne przedstawienie tematu. 

Konkurs „Być aktywnym”, skierowany do beneficjentów projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III", został ogłoszony 8 kwietnia br. przez Caritas Polska i w całości sfinansowany ze środków statutowych Caritas Polska. Rozsztrzygnięcie nastąpiło 8 maja br. w siedzibie Caritas Polska.

Komisja obradowała w składzie:
Przewodniczący Komisji: ks. dr Marcin Brzeziński – zastępca dyrektora Caritas Polska,
Ewa Jawasreh – koordynator projektu,
Kinga Komorowska – asystent koordynatora projektu.

Caritas Polska składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu za przesłanie prac.

 

 

 

 

 

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV