Rok Caritas

Spotkanie z pracodawcami szansą na znalezienia zatrudnienia

bydgoszcz spotk.z pracodawcabydgoszcz spotk.z pracodawca 3W maju i w czerwcu w Biurach Projektu w Ełku i Bydgoszczy odbyły się spotkania beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” z pracodawcami.  W spotkaniach wzięło udział 28 osób. 
Podczas pięciogodzinnego spotkania w Ełku pracodawcy mogli uzyskać informacje o dofinansowaniu do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Natomiast osoby z niepełnosprawnością mogły bezpośrednio spotkać się z właścicielami firm oraz osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w firmach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

dscf0158bydgoszcz spotk.z pracodawca 2W Bydgoszczy siedmioro kandydatów do pracy mogło zaprezentować się w firmie INTER GROUP Sp. z o.o.  – pracodawcy zatrudniającemu osoby z niepełnosprawnością. Na początku spotkania przedstawiciele INTER GROUP Sp. z o.o. wprowadzili beneficjentów w zakres działalności przedsiębiorstwa, który obejmuje usługi związane z bezpieczeństwem osób i mienia, systemami zabezpieczeń, techniczną obsługą nieruchomości,  utrzymaniem czystości i porządku oraz wsparciem produkcji. Omówiona została również specyfika pracy dotycząca oferowanych stanowisk.

Wszyscy pracodawcy, którzy brali udział w spotkaniu byli bardzo pozytywnie nastawieni do osób niepełnosprawnych, chętnie odpowiadali na pytania oraz służyli pomocą. Beneficjenci projektu mieli możliwość porozmawiać o oczekiwaniach pracodawców i możliwościach zatrudnienia.

nagwek

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

logo

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV