Rok Caritas

Spotkanie motywująco-aktywizujące beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III”

arboretum07124 czerwca w ramach spotkania motywująco- aktywizującego w Biurze Projektu Caritas Polska w Łodzi odbyło się spotkanie integracyjne dla beneficjentów w ogrodzie Arboretum SGGW w Rogowie. W spotkaniu wzięło udział 12 osób z niepełnosprawnością. Spotkanie miało na celu integrację osób niepełnosprawnych.

Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego poprzez swoją bliskość i dostępność oraz atrakcyjność wydało się najlepszym miejscem, gdzie w naturalnych warunkach uczestnicy spotkania mogli doświadczać relacji społecznych. Położone jest w dawnym siedlisku leśnym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium – ulubione miejsce wielu zwiedzających.


arb_lodz121

Dla naszych podopiecznych miejsce to okazało się bardzo atrakcyjne i interesujące –dostarczając im wielu niezapomnianych wrażeń. Dzięki obecności przewodniczki uczestnicy spotkania mogli odkrywać piękno roślin w najpiękniejszych zakątkach Arboretum. Nie brakowało odgłosów zachwytu i zaciekawienia. Dla wielu naszych podopiecznych była to pierwsza tego rodzaju wyprawa, która była również szansą na wyjście z hermetycznie zamkniętych środowisk. Wśród zwiedzania i poznawania nowych gatunków roślin, Beneficjenci mieli również możliwość bliższego zintegrowania się, doświadczenia bycia w zewnętrznej grupie poza własnym najbliższym środowiskiem, co często jest wręcz niemożliwe ze względu na skomplikowane koleje ich życia. Dzięki wycieczce mogli poznać różne formy aktywnego spędzania czasu i wypoczynku na łonie przyrody. Na koniec spotkania odbył się quiz wiedzy o Arboretum. Zadowoleni i trochę zmęczeni uczestnicy spotkania wrócili do domów. Wielu z nich zakupiło do domowych ogródków rośliny, które poznali w Arboretum.

nagwek      logo

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV