Rok Caritas

Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób niepełnosprawnych

ny_kolb4153W czerwcu i w lipcu w Biurach Projektu Caritas Polska w Łodzi i w Nysie odbyły się szkolenia podnoszące kwalifikacje beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

W ramach szkoleń odbyły się kursy komputerowe, obejmujące podstawy obsługi komputera, edytowanie tekstu, obsługę arkusza kalkulacyjnego, tworzenie prezentacji multimedialnych oraz obsługę Internetu, korespondencję elektroniczną.

W Biurze Projektu w Łodzi ważnym elementem kursu komputerowego było nabycie umiejętności obsługi Internetu, co umożliwia aktywizację społeczno-zawodową: łatwiejszy dostęp do informacji, kontakt z pracodawcami, pracę zdalną, możliwość nawiązywania kontaktów społecznych, co przy niepełnosprawnościach ruchowych beneficjentów jest niejednokrotnie bardzo utrudnione. W Biurze Projektu w Nysie, mimo że program szkolenia był zawansowany, został zrealizowany w całości, a beneficjenci nie mieli większych problemów z przyswojeniem wiedzy. Wszyscy brali czynny udział w zajęciach, chętnie zadawali pytania, wykazywali się aktywnością. Podsumowaniem zajęć był test sprawdzający nabytą wiedzę, który wypadł pozytywnie.

ny_kolb845W lipcu w Biurze Projektu Caritas Polska w Nysie odbyły się warsztaty artystyczne z zakresu techniki découpage i filcowania.  Poza tym warsztaty miały za zadanie zwiększenie kreatywności, motywacji do twórczego myślenia, dokładności, a w rezultacie wyrównywanie szans na rynku pracy. Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowane trenerki. W ramach zajęć praktycznych uczestniczki zdobiły drewniane pudełka, deseczki oraz szklane elementy techniką serwetkową oraz papierem ryżowym. Efektem pracy było wiele pięknych i barwnych wyrobów. Kolejnym etapem szkolenia były zajęcia z techniki filcowania na mokro i sucho. Przy użyciu wielobarwnej wełny beneficjentki tworzyły biżuterię i ozdoby świąteczne. Podsumowaniem zajęć była prezentacja wykonanych prac.

nagwek logo
Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

  • ny_kolb1864
  • ny_kolb4123
  • ny_kolb4145
  • ny_kolb1608
  • ny_kolb1879

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV