Rok Caritas

Osoby niepełnosprawne aktywne przez cały rok

Pomimo okresu wakacyjnego sierpień był pracowitym miesiącem dla biur projektu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy III.


2013-08-01 15.08.182013-08-01 11.13.461 sierpnia 2013 roku w biurze projektu w Ełku odbyło się kolejne spotkanie motywująco- aktywizujące. Wzięło w nim udział jedenaście osób z niepełnosprawnością ruchową. Program spotkania obejmował zajęcia grupowe z psychologiem, których celem było wzbudzenie motywacji wewnętrznej do podjęcia pracy, wymiana dotychczasowych doświadczeń BO w zakresie aktywności społecznej i zawodowej, zainteresowań, sposobów spędzania wolnego czasu. Zajęcia z doradcą zawodowym miały za zadanie rozwijanie umiejętności praktycznych w poszukiwaniu zatrudnienia. W spotkaniu wzięła udział pracująca osoba niepełnosprawna jako prelegent. Pan Krzysztof zaprezentował swoją ścieżkę udziału w projekcie prowadzącą do uzyskania zatrudnienia oraz opowiedział o doświadczeniach zdobytych w pracy. Po przerwie obiadowej uczestnicy mieli możliwość indywidualnego spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, specjalistą ds. współpracy z pracodawcami oraz wizażystą.

2013-08-01 15.24.54Z kolei 28 sierpnia w Ośrodku Caritas Diecezji Opolskiej "Rybak" w Głębinowie odbyło się, zorganizowane przez biuro Projektu w Nysie, spotkanie motywująco-aktywizujące. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia beneficjenta projektu – p. Dariusza Podrucznego, który opowiedział o swojej aktywności zawodowej i wolontariacie, o doświadczeniach, obawach i motywacji. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na sens aktywności ruchowej i uprawiania czynnej turystyki. W trakcie zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym, uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami z przebytych podróży. Opowiadali o swoich marzeniach. Podczas spotkania z rehabilitantem beneficjenci dowiedzieli się, o czym powinien pamiętać każdy turysta. Rozmawiano również na temat przygotowania psychologiczno-motorycznego i możliwości organizacyjnych osób z niepełnosprawnością.


logo            nagwek

2013_2Natomiast wrzesień także był pracowitym miesiącem. Od 2 do 6 września 2013 r. w ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach odbyły się wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej dla 10 beneficjentów projektu oraz warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową wśród osób z otoczenia osób niepełnosprawnych dla 10 opiekunów.  Zajęcia warsztatowe dla opiekunów miały na celu promowanie aktywności społeczno-zawodowej wśród osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, a ich zadaniem było ukazanie opiekunom jak prawidłowo motywować, wspierać i aktywizować osoby z niepełnosprawnością. Celem warsztatów aktywizacji zawodowej było zaktywizowanie uczestników poprzez zwiększenie umiejętności społeczno-zawodowych, podniesienie motywacji do zmian, poczucia własnej wartości oraz wzrost samooceny. Poprzez udział w zajęciach z psychologiem skupiono się na pracy nad poznawaniem swoich mocnych stron, uczono radzenia sobie w sytuacjach stresowych, trudnych, budzących emocje. Zajęcia te były również okazją do nawiązywania nowych kontaktów, budowania poczucia bezpieczeństwa, zaufania i integracji z osobami nowopoznanymi przez dostarczenie różnorodnych bodźców. Podczas zajęć z prawnikiem poruszono kwestie prawne m.in. z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków pracownika z niepełnosprawnością, a także problematykę relacji i konfliktu z pracodawcą. Spotkania z doradcą zawodowym dały szansę na poznanie i identyfikację własnych możliwości, określenie potencjału zawodowego oraz odkrywanie osiągnięć życiowych. Celem tych zajęć było poznanie kluczowych umiejętności społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy, a także uświadomienie sobie roli autoprezentacji w codziennym życiu z naciskiem na tworzenie pozytywnego wizerunku własnego w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Wszyscy beneficjenci brali aktywny udział w zajęciach, wykazywali się dużą kreatywnością. Z zaangażowaniem szukali pomysłów na rozwijanie talentów i własnego potencjału oraz umiejętne zarządzanie czasem oraz osiąganie zamierzonych celów.

2013_1Wieczorami, uczestnicy warsztatów brali udział w zajęciach integracyjnych. Nie lada atrakcją był wieczór w Spa oraz zabawa taneczna przy dźwiękach lokalnego zespołu. Uczestnicy obejrzeli również film o ośrodku, w którym odbywały się warsztaty. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Głuchołazach, gdzie beneficjenci mogli zapoznać się z charakterem placówki oraz podziwiać twórczość osób z niepełnosprawnością.


Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

 

 

  • 2013_3
  • 2013_5
  • 2013_4

 

 

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV