Rok Caritas

Kolejny noworodek w Oknie Życia

okno_zycia117 października o godz. 11.55 w „Oknie Życia” w Warszawie przy ul. Hożej 53 znaleziono małą dziewczynkę, Natalkę. Jest to już kolejne dziecko, które zostało złożone w opiekuńcze ręce Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Siostry polecają w modlitwie małą Natalkę, by trafiła w dobre ręce troskliwych rodziców, by Królowa Matka Różańcowa wzięła ją pod swoją szczególną opiekę i towarzyszyła jej przez całe ziemskie życie, wspierając w dobrym i chroniąc przed złem.

Matki znajdujące się w trudnej sytuacji mogą przekazać swoje dziecko pod opiekę "Okna życia". Przy "Oknie życia" nieustanny dyżur pełnią siostry zakonne i one uruchamiają procedurę przejęcia opieki nad dzieckiem. Ważne jest, że matka zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd. Natomiast dziecko bezzwłocznie trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki adopcyjne.

Do tej pory w Oknach Życia pozostawiono 70 niemowląt. W warszawskim oknie znalazło schronienie 14 dzieci; w diecezji ełckiej ośmioro (w Ełku – 6; w Giżycku – 2); w Rzeszowie, Legnicy – pozostawiono po jednym noworodku. Dwóch chłopców oddano w Oknie Życia w Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Łodzi, dwoje noworodków oddano w Szczecinie. W Krakowie, gdzie okno działa najdłużej – szesnaścioro. W 2012 roku oddano piątkę dzieci – w Poznaniu, Radomiu, Legnicy, Krakowie i Borowej Wsi na Śląsku. W 2013 roku w oknach znaleziono kilkoro dzieci – m.in. w nocy 7 maja w Warszawie przy ul. Hożej oraz 8 maja w Zielonej Górze. Ostatnimi dziećmi pozostawionymi w Oknach Życia byli chłopcy -pozostawieni 9 września w Częstochowie, 28 września w Gdańsku oraz dziewczynka - 17 października w Warszawie.

 

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia