Rok Caritas

Rozwój dzięki pracy

10 października w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie rekrutacyjno-informacyjne w ramach projektu pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

nagwek

nysa2326

W spotkaniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnością ruchową, ich opiekunowie, przedstawiciele instytucji oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie otworzyła koordynatorka ds. form wsparcia, która przywitała wszystkich gości oraz przybliżyła zainteresowanym informacje o projekcie, omawiając cele, zadania oraz promocję. Następnie głos zabrała  Marta Bobkiewicz –  psycholog projektu, która omówiła rozwój osobowy oraz aktywność społeczną osób niepełnosprawnych w kontekście realizacji projektu. W wypowiedzi znalazły się również kwestie własnych intencji, osobistych sukcesów i porażek czy wyznaczania celów. Następnie Małgorzata Duda, doradca zawodowy w projekcie, przybliżyła zagadnienia aktywizacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych, skupiając się na potrzebach i oczekiwaniach osób niepełnosprawnych. Omówiła wizerunek osób niepełnosprawnych na rynku pracy, podkreśliła zalety zatrudniania oraz podejmowania inicjatywy zaistnienia jako pracownik. Na uwagę zasługuje wystąpienie Katarzyny Frątczak z Powiatowego Urzędu Pracy, która omówiła możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Marioli Matuszewskiej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat szkoleń przewidzianych dla osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia oraz podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Ciekawym punktem programu było wystąpienie Jacka Rynga oraz Dariusza Podrucznego, którzy barwnie opowiadali o swojej ścieżce zawodowej, poruszyli temat wolontariatu, mówili, co robić, by nie zmarnować życia. Prelegenci opowiadali o swoich osiągnięciach, pasjach, a także o ludziach, których spotkali na swojej drodze.

Ostatnim punktem programu były konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym, a efektem końcowym rekrutacja do projektu osób niepełnosprawnych ruchowo. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a jego cel został osiągnięty. Na zakończenie spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni na kawę, przy której wymieniano się doświadczeniami, opiniami, prowadzono ożywione dyskusje.


logoProjekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV