Rok Caritas

Zwykły bohater - w naszym projekcie!

kuklinska_4395

Katarzyna Kuklińska, beneficjentka projektu „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy III”, została zgłoszona do udziału w akcji Zwykły bohater TVN.

Pani Katarzyna została zrekrutowana przez Biuro Projektu Caritas Polska w Ełku. Jest niepełnosprawna od urodzenia w stopniu znacznym. Znajomi i przyjaciele mówią o niej: skromna, cierpliwa, otwarta, bezinteresowna, z poczuciem humoru, ambitna, optymistka, sympatyczna, itd. Skończyła studia na kierunku pedagogika specjalna. Mieszka w Łomży, gdzie w niebywały sposób jednoczy wokół siebie ludzi niepełnosprawnych i sprawnych. Wyciąga z domów szczególnie tych, którzy nie pogodzili się ze swoją niepełnosprawnością.  


Więcej informacji na:  http://www.zwyklybohater.pl/duzy-duch-w-malym-ciele

 Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV