Rok Caritas

Było słodko

c9
Dzieci ze świetlicy "Stokrotka" i "Tęcza" miały możliwość własnoręcznie wykonać i upiec ciasteczka w piekarni Carrefour na Zielonych Wzgórzach. Dzieci pakowały też chleb, zwiedziły piekarnię, miały też poczęstunek, a na zakończenie dostały dyplomy małego piekarza.


To dla dzieci ogromna frajda, że mogą same wałkować ciasto, wykrawać ciasteczka i je dekorować, a potem jeszcze je zjeść albo zabrać do domu – mówi Magda Woźniewska, koordynatorka programu "Dożywiania z Carrefour", w ramach którego 18 października odbyło się spotkanie.

Carrefour Polska we współpracy z Caritas już po raz trzeci realizuje program "Dożywiania z Carrefour". Dzięki grantowi przyznanemu Caritas przez Międzynarodową Fundację Carrefour 1260 dzieci z całej Polski będzie otrzymywać posiłki przez 5 dni w tygodniu do końca roku szkolnego 2013/2014. Wartość udzielonej pomocy to ponad 1,2 mln zł


Według danych zawartych w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020” ubogich lub wykluczonych dzieci w wieku 0-17 lat w Polsce jest ponad 2,1 miliona, co stanowi około 30% wszystkich polskich dzieci w tym wieku. Wiele z nich zagrożonych jest problemem niedożywienia, co może przyczynić się do zaburzeń funkcjonowania całego organizmu, a w konsekwencji do zahamowania prawidłowego rozwoju.

Wspólna inicjatywa Carrefour Polska i Caritas to nasza odpowiedź na wciąż nierozwiązany problem niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Misją Międzynarodowej Fundacji Carrefour jest między innymi przeciwdziałanie niedożywieniu. Dzięki temu, program, będący istotnym elementem zaangażowania społecznego Carrefour, jest inicjatywą stabilną i długofalową. Pozwala nam to na lepsze poznanie potrzeb i udzielenie wsparcia tym najbardziej potrzebującym. Nie bez znaczenia jest to, że korzystamy w wiedzy i doświadczenia uznanego partnera, jakim jest Caritas w Polsce. Mamy pewność, że nasza pomoc trafia do tych dzieci, które naprawdę tego potrzebują – powiedział Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska.

Caritas realizując swoją misję codziennie pomaga i wspiera dzieci z rodzin potrzebujących. Jednym z istotnych elementów tej pomocy jest zapewnienie im pełnowartościowych posiłków w świetlicach, do których uczęszczają. Dlatego też, jesteśmy wdzięczni za wsparcie naszych podopiecznych, jakie otrzymujemy ze strony Fundacji Carrefour – powiedział ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Ten artykuł dotyczy programu: Dożywianie z Carrefour