Rok Caritas

Podsumowanie zbiórki dla uchodźców syryjskich

cam00014Posty, modlitwy i jałmużny należą do „chrześcijańskiego koszyka świadczeń gwarantowanych”, dla osób cierpiących z powodu konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych tragicznych zdarzeń.

Żadne ludzkie cierpienie nie powinno uchodzić uwadze chrześcijan. Słowa „nagich przyodziać, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, chorych nawiedzić”, powodują, że miłość bliźniego należy do kultury chrześcijańskiej.

Wierni diecezji opolskiej hojnie odpowiedzieli na zatroskanie Ojca Świętego Franciszka o los uchodźców syryjskich, podzielane przez biskupów polskich, i w niedzielę 6 października br. przekazali do puszek 133 tysiące złotych. Cała kwota, bez potrącania kosztów administracyjnych, została 25 października br. przekazana na konto Caritas Polskiej, która organizuje pomoc dla uchodźców syryjskich w imieniu Kościoła w Polsce.
opr. ks. Arnold Drechsler
dyr. Caritas Diecezji Opolskiej

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców