Rok Caritas

Szansa na oderwanie się od nudnej rzeczywistości

100_4415Warsztaty aktywizacji zawodowej i szkolenia zawodowe to tylko niektóre działania realizowane przez Biuro Projektu Caritas Polska w Ełku.

25 października dobiegły końca stacjonarne pięciodniowe warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Wzięło w nich udział jedenaście osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Warsztaty były prowadzone przez psychologa, doradcę zawodowego i prawnika. Zajęcia z psychologiem miały za zadanie uświadomienie osobom niepełnosprawnym swoich kompetencji i mocnych stron, poznanie zasad prawidłowej komunikacji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, trening asertywności i autoprezentacji, zmotywowanie uczestników do aktywności społecznej i zawodowej. Zajęcia z doradcą zawodowym miały na celu ukazanie pozytywnych stron wynikających z podjęcia zatrudnienia. Pozwoliły również uczestnikom określić własne umiejętności i kwalifikacje zawodowe, przygotować się do rozmów z pracodawcami oraz nabyć umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny. Podczas zajęć z prawnikiem beneficjenci zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami prawnymi i rentowymi, z elementami Kodeksu Pracy oraz korzyściami wynikającymi z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na zakończenie warsztatów beneficjenci otrzymali pamiątkowe zaświadczenia oraz materiały dydaktyczne.

                                          nagwek                  logo

Natomiast od 18 do 24 października w Domu Św. Rodziny w Orzyszu odbyło się szkolenie podnoszące kwalifikacje „Warsztaty komputerowe”, obejmujące swoim programem podstawy obsługi komputera. W warsztatach wzięło udział pięciu beneficjentów projektu. Szkolenie było skierowane do osób, które miały małą styczność z komputerem, a chciały nabyć podstawową wiedzę z zakresu jego obsługi, którą mogłyby wykorzystać w poszukiwaniu pracy. Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przez 7 dni zajęć poznawały programy: Ms Word, Ms Excel i Ms PowerPoint, Komunikatory Gadu-Gadu, Skype oraz uczyły się korzystania z internetu i zakładania poczty e-mail.  Szkolenie zakończyło się uroczystym wręczeniem zaświadczeń.
Jedna  z uczestniczek – Justyna tak podsumowała swój udział w szkoleniu: „Podczas pobytu w Orzyszu oderwałam się od nudnej rzeczywistości. Warunki w Domu św. Rodziny są genialne. Panie są bardzo miłe, jedzenie jak w domu, a pokoje czyste i przytulne. Kurs komputerowy przebiegał w miłej atmosferze. Prowadzący jest kompetentny i ma anielską cierpliwość. (…)”.  Swoimi wrażeniami podzielił się także Janusz: „Pobyt na szkoleniu w Orzyszu był wspaniały, jedzenie pyszne, obsługa i wykładowca bez zarzutów. Jestem zadowolony i polecam się na następne szkolenia. Tydzień minął bardzo szybko”.

  • 100 4425
  • 100 4417
  • 100 4427

W październiku także kolejne osoby z niepełnosprawnością ruchową otrzymały wsparcie w postaci sfinansowania zakupu podręczników i pomocy naukowych. We wrześniu Biuro Projektu w Ełku przekazało podręczniki uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku, który w roku szkolnym 2013/2014 kontynuuje naukę w klasie maturalnej. W październiku kolejnych dwóch beneficjentów oraz dwie beneficjentki projektu – uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku otrzymali dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. Złożono również wniosek na zakup podręczników dla ucznia Policealnej Szkoły Prawno-Administracyjnej w Łomży. Mamy nadzieję, że wsparcie uzyskane w ramach projektu pomoże naszym beneficjentom kontynuować naukę i podnosić swoje wykształcenie.

 

 

 

 

 

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV