Rok Caritas

Aktywizacja zawodowa młodocianych cudzoziemców

aktywW Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbywa się spotkanie, którego celem jest aktywizacja zawodowa młodocianych cudzoziemców pozostających w procedurze nadania statusu uchodźcy. 

Adresatami spotkania są mieszkańcy Ośrodka dla Cudzoziemców przy ul. Wrońskiej 5e w Lublinie. 

Harmonogram inicjatywy: Spotkanie ma charakter roboczy. Zmierza do poprawy dostępu do rynku pracy cudzoziemców posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniająca bądź pozostających w procedurze uchodźczej poprzez wprowadzenie działań aktywizujących zawodowo na terenie Ośrodka lub poza nim.  Efekty: poprawa sytuacji zawodowej młodocianych cudzoziemców. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele: Ośrodka dla Cudzoziemców w Lublinie, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CAL: doradca zawodowy, doradca międzykulturowy, prawnik, doradca społeczny Ochotniczego Hufca Pracy w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.   

Spotkania Zespołu odbywają się w ramach projektu: Indywidualny Plan Działania-  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

Więcej informacji: 
Dorota Kozieł – koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców.
tel.0-81 466-53-00
fax . 0-81 466-53-01
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców