Rok Caritas

75 tysięcy świec WDPD

caritas_swiece8Przedstawiciele trzech wyznań: rzymsko-katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego zainaugurowali Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w diecezji radomskiej.

Konferencja prasowa promująca ekumeniczną akcję odbyła się 28 listopada w siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej. Uczestniczyli w niej: ks. Grzegorz Wójcik, dyrektor diecezjalnej Caritas, ks. Tomasz Rubczewski z parafii prawosławnej św. Mikołaja w Radomiu i ks. Wojciech Rudkowski z parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu.

Ks. Grzegorz Wójcik wyjaśnił, że akcja polega na rozprowadzaniu charytatywnych świec bożonarodzeniowych z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. - W tym roku chcemy rozprowadzić 75 tysięcy świec, których dystrybucją zajmują się Parafialne Zespoły Caritas, parafie i Szkolne Koła Caritas oraz sklepy z dewocjonaliami w Radomiu. Pozyskane ofiary przeznaczone zostaną na pomoc dla dzieci, czyli organizację letniego wypoczynku, leczenie, dożywianie i wyprawki szkolne - powiedział ks. Wójcik. W ubiegłym roku w ten sposób Caritas pozyskała 120 tysięcy złotych. Z tych środków dofinansowano letni wypoczynek dla tysiąca dzieci, wyprawki szkolne, również dla tysiąca dzieci, a 37 najmłodszym dofinansowano koszty leczenia.

Ks. Tomasz Rubczewski z parafii prawosławnej poinformował, że w tym roku Prawosławny Metropolitarny Ośrodek Miłosierdzia Eleos rozprowadzi ok. 12 tys. świec.

caritas_wojcikcaritas_swiece5Ks. Wojciech Rudkowski pamięta początki akcji. - Towarzyszyła nam wówczas ogromna radość, że możemy coś wspólnie robić na rzecz potrzebującego człowieka. Dzięki temu dziełu można wspierać działalność świetlic socjoterapeutycznych. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tej akcji - mówił.

Podczas konferencji prasowej księża przekazali wigilijną święcę 11-letniemu Mikołajowi ze świetlicy socjoterapeutycznej Caritas w Radomiu. - Cieszę się, że są takie miejsca. Uczę się angielskiego, mogę odrabiać lekcje, spotykać się z kolegami i jeździć na wycieczki. Jest też czas na zabawę - mówił Mikołaj.

Hasłem tegorocznej akcji są słowa: Rozjaśnij dzieciom przyszłość. Mają one ukazać wpływ jaki miłość bliźniego oraz realna pomoc materialna mają na los najuboższych dzieci.

Akcję można wesprzeć kupując wigilijną świecę Caritas, wysyłając SMS z hasłem POMAGAM na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub przez wpłatę na konto Caritas. Szczegóły na stronie www.wigilijnedzielocaritas.com. Informacje o dwudziestu latach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom znajdą się również na stronie www.facebook.com/akcjecaritas.   (rm)

 

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom