Rok Caritas

Wigilijne Dzieło rozpoczęte

inauguracjaCaritas po raz dwudziesty prowadzi akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 30 listopada w warszawskiej archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela miała miejsce uroczysta inauguracja XX Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Na uroczystości obecni byli: Arcybiskup Henryk Hoser, Nuncjusz Apostolski Celestyno Migliore, Biskupi ewangeliccy ks. Jerzy Samiec oraz ks. Ryszard Bogusz. Inaugurację poprowadził dziennikarz Telewizji Polskiej Marek Zając. Swoim występem uświetnił ją dziecięcy chór Teatru Wielkiego Alla Polacca. Specjalne listy do dzieci oraz do organizatorów akcji napisali: prezydent Bronisław Komorowski, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Zapalone uroczyście światło Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przekazane zostało wiernym Kościołów katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego.

Hasło tegorocznej akcji brzmi: ROZJAŚNIJ DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ. Chodzi o pokazanie, jak miłość bliźniego oraz pomoc materialna wpływają na los najuboższych dzieci.

Akcja polega na rozprowadzaniu charytatywnych świec bożonarodzeniowych z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. W tym roku mamy nadzieję rozprowadzić ok. trzech milionów wigilijnych świec. Dystrybucja ruszyła w pierwszą niedzielę adwentu - 1 grudnia.

- W ciągu 20 lat na polskich stołach stanęło wiele milionów świec Caritas. Setki tysięcy dzieci mogły dzięki temu wyjechać na wakacje, otrzymać wyżywienie czy zwiększyć swoje szanse w edukacji. Wigilijna Świeca Caritas dzięki swojej popularności stała się obok opłatka i choinki nieodłączną częścią polskiej tradycji świątecznej - podkreśla ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.  

Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom sięgają 1993 roku, kiedy w kilku diecezjach rzymskokatolickich przeprowadzono pilotażową akcję; rok później zyskała ona wymiar ogólnopolski. W pierwszym roku rozprowadzono 260 tys. świec, ale zapotrzebowanie było dużo większe. Rok później, w 1995 roku rozprowadzono blisko 2 mln świec, z których dochód wyniósł ok. 3 mln zł. W roku 10-lecia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (2003) sprzedano ponad 4,5 mln świec, z których dochód wyniósł 14 mln zł.

Od 2000 r. akcja ma charakter ekumeniczny, świece przygotowują także Eleos i Diakonia - ośrodki charytatywne Kościoła prawosławnego oraz Kościołów luterańskiego i kalwińskiego.

W tym roku Diakonia rozprowadzi 13 tys. świec, a Eleos 12 tysięcy.

A k c j ę   m o ż n a   w e s p r z e ć   k u p u j ą c   w i g i l i j n ą   ś w i e c ę  C a r i t a s,  wysyłając SMS z hasłem POMAGAM na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)  lub przez wpłatę na konto Caritas.

Szczegóły na stronie www.wigilijnedzielocaritas.com/  Informacje o dwudziestu latach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom znajdą się również na stronie www.facebook.com/akcjecaritas.

Patronami medialnymi wydarzenia są: TVP1, Polskie Radio oraz Gość Niedzielny

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom