Rok Caritas

Listopad w Biurach Projektu Caritas Polska „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

listopad2013Dnia 21 listopada br. w Biurze Projektu Caritas Polska w Nysie odbyło się spotkanie motywująco - aktywizujące dla beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

Spotkanie rozpoczęła pani Bogumiła, która aktualnie pracuje na stanowisku pracownik biurowy w instytucji pozarządowej. Beneficjentka opowiadała o swojej ścieżce zawodowej, potrzebach, obawach, motywacji. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się warsztaty z autoprezentacji pn. ”JAK MNIE WIDZĄ …”, poprowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego, których celem było kształtowanie umiejętności kreowania własnego wizerunku. Dużo czasu poświęcono na omówienie zasad skutecznej autoprezentacji. Wszyscy Beneficjenci zgodnie uznali, że istotną rolę odgrywa wygląd zewnętrzny, i to jak wyglądamy wpływa na sukcesy zarówno prywatne, jak i zawodowe. Co więcej wygląd na olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie oraz samoocenę. Podczas warsztatów poświecono również uwagę typom urody czy analizie kolorystycznej. Beneficjenci brali aktywny udział w zajęciach, które ułatwiły im poznanie technik kreowania własnego wizerunku. W opinii uczestników spotkanie było ciekawe i przydatne. Ostatnim punktem programu były spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, specjalistą ds. współpracy z pracodawcami oraz konsultacje z wizażystką-kosmetologiem.

listopad2013a9-10 listopada w Biurze Projektu w Ełku dwie beneficjentki projektu uczestniczyły w szkoleniu zawodowym „Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia” prowadzonym przez Suwalską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Podczas 30 godzin zajęć teoretycznych beneficjentki zapoznały się z prawnym postępowaniem z dokumentacją, jej rodzajami oraz organizacją pracy kancelaryjnej. Pogłębiły wiedzę na temat organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, poznały zasady archiwizowania dokumentacji, w tym dokumentacji nie aktowej i jak postępować z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych. Mamy nadzieję, że ukończone szkolenie pomoże beneficjentom szybko znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie. 

 nagwek  logo

 

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV