Rok Caritas

Polonia wspiera Okna Życia

Polacy ze Szwajcarii wsparli działalność Okna Życia w Radomiu. Środki pochodzące ze zbiórki z kilku ośrodków duszpasterskich zostały przekazane na ręce ks. Grzegorza Wójcika, dyrektora diecezjalnej Caritas. To właśnie ta organizacja charytatywna założyła i sfinansowała Okno Życia, którym opiekują się Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Struga w Radomiu.

Środki w kwocie 3,2 tys. złotych przekazał ks. Ernest Janczyk z Rady Ośrodka Duszpasterskiego Polskiej Misji Katolickiej w Genewie. - Zbiórkę przeprowadziliśmy w ramach akcji "Okno życia". Pieniądze zbieraliśmy w ośrodkach duszpasterskich w Genewie i Meyrin. Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim za ofiarność - powiedział ks. Janczyk.

Okno Życia, które pobłogosławił abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, istnieje od czerwca 2009 roku. Jest to specjalne miejsce z ogrzewaniem i wentylacją. Przy otwarciu uruchamiany jest alarm w pokoju dyżurującej siostry. Radomskie Okno Życia powstało jako ogólnopolski projekt Caritas. Do chwili obecnej schronienie w nim znalazła jedna dziewczynka. W Polsce jest ich ponad 50 podobnych dzieł. Do końca 2013 roku uratowano w ten sposób 72 niemowląt, które trafiły do nowych szczęśliwych i przygotowanych przez Ośrodki Adopcyjne Rodziców. (rm)

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia