Rok Caritas

Rekrutacja do projektu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy IV nadal trwa!

niepelnosprawni_4W czerwcu br. 19 osób niepełnosprawnych oraz 9 opiekunów zdeklarowało się do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Biuro Projektu Caritas Polska w Nysie. Na terenie działania biura podjęto liczne starania mające na celu rekrutację do projektu. Nawiązano współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Nyskiego oraz instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Nieocenioną rolę w dotarciu do osób niepełnosprawnych odegrali przedstawiciele lokalnych społeczności, zwłaszcza sołtysi z terenu Gminy Paczków, Otmuchów, Nysa oraz Pakosławice, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem w rozpowszechnianiu informacji o projekcie. Dzięki ich wiedzy na temat społeczności lokalnych, udało się dotrzeć do osób, które są zainteresowane otrzymaniem wsparcia i konkretnej pomocy. Kolejnym etapem rekrutacji było nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego, a docelowo osobiste spotkania w siedzibie biura lub w miejscu zamieszkania potencjalnych kandydatów i ich opiekunów. Poza tym nawiązano współpracę z pracodawcami, której celem było m. in. rozpowszechnianie informacji o projekcie oraz rozeznanie rynku pracy.

W Biurze Projektu Caritas Polska w Ełku podjęto działania rekrutacyjne w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, w środowiskowych domach opieki oraz prowadzono rozmowy telefoniczne z osobami niepełnosprawnymi, potencjalnymi beneficjentami projektu . Informację o projekcie przesłano do powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów rodzinie oraz szkół specjalnych. W wyniku tych działań zrekrutowano 17 osób niepełnosprawnych oraz 6 opiekunów. Zrekrutowani Beneficjenci pochodzą z terenu Diecezji Ełckiej. Wśród nich wytypowano grupę dziesięciu osób do udziału w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej, które odbędą się w dniach 10-14 sierpnia 2014r. Dokonano rozpoznania rynku podmiotów prowadzących szkolenia zawodowe oraz usług transportowych.

Rekrutacja trwa. Projekt realizowany jest przez sześć biur: w Nysie, Kolbuszowej, Ełku, Lublinie, Szczecinie i Łodzi.

Szczegóły dostępne są na stronie http://www.caritas.pl/component/content/article/5/9-wsparcieosobniepelnosprawnychruchowonarynkupracy .

kolor_razem

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV