Rok Caritas

Kolonie polonijne podsumowane

621 lipca zakończył się I turnus kolonijny Wakacyjnej Akcji Caritas Diecezji Siedleckiej. W Zakopanem wypoczywała grupa 45 dzieci i młodzieży z Grodna na Białorusi. Byli z nami 10 dni.

Wypoczynek pod nazwą: „Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie – turnusy edukacyjno-wypoczynkowe Caritas dla dzieci polonijnych i polskich” odbył się dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania pod nazwą: „Współpraca  z Polonią  i Polakami za granicą w 2014r.”

W ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Caritas Polska uczestnicy wypoczynku wspólnie z polskimi dziećmi brali udział w aktywnym wypoczynku połączonym z nauką języka polskiego.

Zorganizowano dla nich pod czujnym okiem przewodnika wycieczki  m.in. nad Morskie Oko, Dolinę Strążyską, Halę Gąsienicową czy przejazd koleją linową.  Dzieci miały zapewniony  atrakcyjny program kolonijny z akcentem na aktywny wypoczynek poprzez zwiedzanie Polski, uczenie się ojczystego języka, a także integrację z polskimi rówieśnikami.

Dziękujemy całej kadrze kolonijnej za woluntarystyczną pracę, poświęcony wolny czas, za opiekę nad dziećmi. Podczas I turnusu Wakacyjnej Akcji Caritas Diecezji Siedleckiej 2014 r. kadrę stanowili: kierownik - ks. Tomasz Oponowicz, wychowawcy – Agnieszka K., Aleksandra G., Martyna Cz., Ludmiła J., Natalia R., Paweł W. Serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że będzie nam dane spotkać się ponownie w takim gronie!

  • 24
  • 20
  • 25
  • 18
  • 27
  • 28
  • 40
  • 3

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Polonia