Rok Caritas

Na koloniach dobrze jest

na boisku - rajskieW dniach 5-6 lipca sekretarz Caritas Polska ks. Marek Dec odwiedził dzieci wypoczywające w ośrodkach Caritas w Bieszczadach.

Podczas spotkań uczestnicy turnusów opowiedzieli o atrakcjach, jakie spotkały ich w trakcie pobytu. Dzieci z Ukrainy integrowały się ze swoimi rówieśnikami z Polski oraz poznawały bogactwo tradycji kraju ojców: odwiedziły ogród biblijny, park miniatur i mini-zoo w Myczkowcach, później zwiedzały muzeum misyjne i klasztor Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi, gdzie ks. M. Dec odprawił dla nich Mszę św. i powiedział ciepłe słowa o solidarności ze środowiskiem polonijnym na Ukrainie. Ponadto uczestnicy udali się na basen i zwiedzanie Brzozowa, Sanoka oraz zapory na Solinie.

Projekt kolonii dla dzieci polonijnych jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r".

 

  • na basenie - rajskie
  • nad rzek - rajskie
  • na modlitwie w starej wsi
  • spotkanie - rajskie
Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Polonia