Rok Caritas

Warmia dla dzieci z Wileńszczyzny

polo3Pogłębienie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie języka polskiego było głównym celem turnusu wakacyjnego, jaki Caritas Archidiecezji Warmińskiej, zorganizowała dla młodych Polaków z Wileńszczyzny. Gościł ich Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy w Rybakach. Tzw. turnus polonijno-językowy został zorganizowany już po raz 16. Kolonie letnie zostały wsparte przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Do Polski przyjechało 45 młodych Polaków ze Szkoły Średniej w Bujwidzach w rejonie wileńskim i z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach w rejonie solecznickim. Tegoroczny turnus przebiegał pod hasłem: "Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie". Kierownik Kolonii Letnich Caritas Krzysztof Gajewski podkreśla, że na atrakcyjny program pobytu w Rybakach, złożyły się zajęcia rekreacyjne nad jeziorem Łańskim, zajęcia językowo-umuzykalniające oraz mnóstwo wydarzeń programowych. Dodaje, że uczestnicy kolonii mieli doskonałą okazję skupienia się nad historią Warmii, ponieważ wzięli udział w VII Warmińskim Kiermasie w Bałdach nieopodal Alei Biskupów Warmińskich, czyli Wrót Warmii. Po Mszy św. sprawowanej przez apb. Celestino Migliore nucjusza apostolskiego w Polsce i abp. Wojciecha Ziembę metropolitę warmińskiego w butryńskim kościele, koloniści uczestniczyli w odsłonięciu głazów poświęconych biskupom warmińskim, m.in. bp Eneaszowi Sylwiuszowi Piccolomininiemu, późniejszemu papieżowi Piusowi II. – Koloniści mieli okazję do rozmowy z apb Migliore, który wyraził swoją sympatię i radość kolonistom jeszcze podczas Mszy św. w kościele św. Jakuba Apostoła Butrynach. Powiedział im, że taka młodzież jak oni, jest fundamentem przyszłości Kościoła – opowiada Krzysztof Gajewski.

polo_1Natomiast "Podwileńskie Talenty", grupa wokalna, która powstała na turnusach kolonijnych, na głównej scenie Kiermasu w Bałdach zaprezentowała Tryptyk Wileński (Ojcowizna, Polskie kwiaty i Walc wileński). Niezapomniane popołudnie i wieczór koloniści spędzili w Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach. – Jesteśmy wdzięczni państwu Kamili i Bartoszowi Boguckim za zaproszenie i gościnę. Na niedzielną Eucharystię młodzież przybyła do kościoła NSPJ w Olsztynie. Msza św. została odprawiona w intencji 70. Rocznicy operacji „Ostra Brama” (akcja „Burza”) i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, której przewodniczył abp Edmund Piszcz, senior. Przygotowali oprawę liturgiczną i program artystyczny z tej okazji. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie koloniści wzięli udział w spotkaniu z okazji jubileuszu akcji. Koloniści są wdzięczni wiceprezydentowi Olsztyna Małgorzacie Bogdanowicz-Bartnikowskiej i prezesowi Stowarzyszenia Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” kpt. Andrzejowi Olszewskiemu za zaproszenie, poczęstunek, słodycze i upominki opowiada Krzysztof Gajewski.

Mnóstwo wrażeń dostarczyła kolonistom muzealna lekcja edukacyjna pt. „Wizyta u króla”, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. – Największa spuścizna po królu Stanisławie Auguście – uchwalenie Konstytucji 3 Maja, zaprowadziła nas do sali senatorskiej, w której została uchwalona i stała się refleksją nad wspólnymi dziejami Polski i Litwy. Z wycieczki do Trójmiasta uczestnicy kolonii najlepiej zapamiętali zwiedzanie ORP „Błyskawica” i statku „Dar Młodzieży” w Gdyni, panoramę Gdańska z wieży bazyliki NMP i oczywiście Galerię Bałtycką we Wrzeszczu – mówi kierownik letnich kolonii Caritas.

polo2Krzysztof Gajewski dodał, że w modlitewnym skupieniu pomogła pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie, skąd koloniści zabrali ze sobą na Wileńszczyznę wodę z cudownego źródełka. Dodaje, że koloniści wspaniale integrowali się z grupami młodzieży, które wypoczywały w ośrodku w Rybakach. Szczególnie chętnie spędzali czas na ogniskach, dyskotekach, pogodnych wieczorach z grupą ministrantów z parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie i z uczestnikami obozu żeglarskiego Rumszewicz Sailing. – To z pewnością wpłynęło na doskonalenie zachowań językowych i pogłębiło kształtowanie świadomości narodowej wśród młodych Polaków z Litwy. Koloniści wyrazili swoją wdzięczność za zaproszenie do Polski i miłe upominki Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Warmińskiej ks. Pawłowi Ziębie i koordynatorowi Wakacyjnej Akcji Caritas Krystynie Kucewicz, którzy ich odwiedzili. Dziękujemy również Aleksandrze Klewiado, nauczycielowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach za ofiarowanie kolonistom ok. 50 kg różnego rodzaju upominków. Nasz turnus był wizytowany przez dwóch sympatycznych przedstawicieli Caritas Polskiej, których urzekli śpiewem koloniści, szczególnie wykonując Tryptyk Wileński – podkreśla Krzysztof Gajewski. (rm)

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Polonia