Rok Caritas

Rekrutacja do pojektu WONRNRP IV

wsparcie_4Biuro Projektu Caritas Polska w Nysie realizuje kolejne działania w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”.

W sierpniu kontynuowano działania rekrutacyjne. W tym celu nawiązano współpracę z instytucjami oraz ośrodkami, które na co dzień obejmują wsparciem osoby z niepełnosprawnością ruchową. Rekrutacja odbyła się m. in. w domach pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia. Poza tym kadra projektu dotarła do osób z gmin Prudnik, Korfantów, Nysa oraz Głuchołazy, które wykazały chęć skorzystania z oferty projektowej. Efektem tych działań było zrekrutowanie ponad 10 Beneficjentów.

Oprócz rekrutacji dla kilkunastu Beneficjentów opracowano Indywidualne Plany Działania, w których określono formy wsparcia do realizacji. W ramach projektu odbyły się również konsultacje z doradcą zawodowym, regionalnym specjalistą ds. współpracy z pracodawcami oraz psychologiem, mające na celu przygotowanie Beneficjenta do podjęcia aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy. W ramach działania NAUKA przygotowano niezbędną dokumentację na zakup książek oraz pomocy naukowych dla dwóch Beneficjentek. Poza tym dwóch uczestników projektu odbyło praktyki zawodowe, których celem było zapoznanie się z miejscem pracy i jego specyfiką, nabywanie nowych umiejętności poprzez obserwację oraz samodzielne wykonywanie określonych zadań zleconych. Podczas zajęć praktycznych Beneficjenci wykazali się dużym zaangażowaniem w pracy, czego efektem było rozpoczęcie stażu na stanowisku pracownik gospodarczy u tych samych pracodawców.

Rekrutacja do projektu trwa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biura Projektu w Nysie, przy ul. Głuchołaskiej 8, tel. 77 4332544. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV