Rok Caritas

Pierwsze dziecko w Oknie Życia

img_6025aaW „Oknie Życia”, mieszczącym się przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim, w środę 24 września 2014 r. pozostawiono noworodka dziewczynkę. Dziecko jest zadbane i zdrowe. Jest to pierwsze dziecko pozostawione w „oknie” założonym przez Caritas Diecezji Pelplińskiej.

Aktualnie trwa przewidziana prawem procedura, która następuje po pozostawieniu dziecka w Oknie Życia, gdyż matka dziecka ma 6 tygodni na zmianę decyzji i powrót po niemowlaka. Jeśli się nie zdecyduje na wychowywanie dziecka, trafi ono do adopcji.

Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Grzegorz Weis poinformował o zdarzeniu ośrodek adopcyjny, który poprzez sąd, wyda postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka oraz o nadania mu tożsamości, czyli imienia i nazwiska.

Obrona fundamentalnej wartości jaką jest życie ma pierwszeństwo przed innymi prawami. Uratowana w naszym Oknie Życia dziewczynka ma zapewnioną natychmiastową opiekę medyczną i socjalną, a w przyszłości także miłość rodzicielską. Poprzez otwieranie Okien Życia pomagamy nie tylko dziecku, ale i matce, która może mieć pewność, że jej dziecku nie stanie się krzywda podkreśla ks. Grzegorz Weis.img_6019a

Okno Życia w Starogardzie Gdańskim zostało otwarte ponad dwa lata temu - 15 kwietnia 2012 r. jako pierwsze „okno” na terenie diecezji pelplińskiej. Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia była Caritas Diecezji Pelplińskiej. Starogardzkie „Okno Życia” znajduje się przy ul. Lubichowskiej 56 (kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim).

Okno Życia, które umieściliśmy w dostępnym a zarazem dyskretnym miejscu jest otwarte przez całą dobę – mówi ks. Grzegorz Weis. Po pozostawieniu w nim dziecka, uruchomiony zostanie sygnał słyszalny tylko dla dyżurującej osoby w parafii Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim. Pozostawiony w „oknie” noworodek do czasu przyjazdu karetki pogotowia, będzie przebywał w bezpiecznym, ciepłym miejscu. Przewiezione do szpitala dziecko przejdzie dokładne badania, a następnie zostanie skierowane do pogotowia rodzinnego. Równolegle jest uruchamiana procedura nadania tożsamości i droga adopcyjna. Dodam jeszcze, że „otwarcie okna” było możliwe dzięki środkom uzyskanym z akcji „Przekaż nam swój 1 %.

Obecnie w Polsce istnieje ponad 50 takich miejsc, a w diecezji pelplińskiej dwa: w Starogardzie Gd. (otwarte w 2012 r.) i Kartuzach (otwarte w 2014 r.). „Okna Życia” są alternatywą dla porzucenia noworodka na śmietniku i pozbawienia go opieki.

Jacek Ziorkiewicz

Foto: Caritas Diecezji Pelplińskiej

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia