Rok Caritas

Czas na zmiany!

dsc02654

Wrzesień był kolejnym miesiącem działań realizowanych w ramach programu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” przez Biuro Projektu Caritas Polska w Nysie.

Oprócz prowadzonej na bieżąco rekrutacji Beneficjentów zainteresowanych podjęciem aktywności i skorzystaniem z proponowanych form wsparcia Biuro Projektu Caritas Polska w Nysie kontynuowało działania przewidziane w ramach projektu. W rezultacie opracowano indywidualne plany działania, których głównym zadaniem była pomoc w wyznaczaniu realnych do osiągnięcia celów. W ramach projektu Beneficjenci skorzystali z konsultacji z doradcą zawodowym, regionalnym specjalistą ds. współpracy z pracodawcami oraz psychologiem, których celem była pomoc w realizacji zaplanowanych działań, a także motywowanie do podjęcia aktywności.

dsc02669

Dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie podnoszące kwalifikacje pn. „Découpage – warsztaty artystyczne”, w którym wzięło udział 11 Beneficjentów. Jego celem było zwiększenie kreatywności, umiejętności pracy w grupie, motywacji do twórczego myślenia oraz dokładności, a tym samym mobilizowanie do podejmowania aktywności oraz wyrównywanie szans na rynku pracy. Podczas zajęć uczestnicy szkolenia poznawali podstawowe techniki zdobienia elementów szklanych oraz drewnianych, takie jak technika serwetkowa, papierem ryżowym czy postarzanie. W rezultacie własnoręcznie nadawali wygląd zwykłym przedmiotom użytkowym, tworząc z nich przepiękne i niepowtarzalne dzieła, dzięki którym świat wokół nas staje się piękniejszy. Podsumowaniem warsztatów była prezentacja wykonanych prac.

dsc02710

Poza tym w ramach realizowanych działań przygotowano dokumentację stażową dla Beneficjentów na następujące stanowiska: pracownik biurowy, pracownik gospodarczy, pomoc opiekuna, a także niezbędne załączniki na zakup książek oraz pomocy naukowych dla dwóch Beneficjentek. W miesiącu wrześniu rozpoczęły się również 2 szkolenia zawodowe, których celem jest nabycie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku pracownik dozoru mienia oraz konserwator sprzętu i urządzeń mechanicznych.

kolor_razem


 

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV