Rok Caritas

Podsumowanie wypoczynku polonijnego

dsc_2545

19 Caritas w Polsce w ciągu trzech miesięcy od czerwca do sierpnia br. zorganizowało łącznie 38 turnusów kolonijnych, w których uczestniczyło 1655 dzieci polonijnych ze wschodu (989 dzieci z Białorusi, 601 dzieci z Ukrainy, 45 dzieci z Litwy, 20 dzieci z Rumuni) oraz 2102 dzieci z Polski. Dzieciom pomagało 212 wolontariuszy, którzy pełnili role m.in. wychowawców, kierowników, ratowników oraz służby medycznej.

dsc_2517Celem tegorocznego projektu pt. "Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie" - turnusy edukacyjno-wypoczynkowe Caritas dla dzieci polonijnych i polskich" było przede wszystkim nauczanie języka polskiego poprzez formalne oraz nieformalne zajęcia, ukazanie korzyści i zachęcenie ludzi młodych do kontynuacji nauki języka polskiego oraz pielęgnowania polskości. Projekt organizacji kolonii i turnusów edukacyjnych dla dzieci polonijnych był odpowiedzią na zanikającą znajomość języka polskiego wśród Polaków za granicą i Polonii. Według Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r." wynika, że ok. 70 proc. osób polskiego pochodzenia nie zna już języka polskiego.


Projekt kolonii dla dzieci polonijnych jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

Marta Titaniec

Tomasz Kaliński

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Polonia