Rok Caritas

„Wiem, umiem, potrafię… - aktywna jesień w Nysie!

dsc02759Listopad i październik były niezwykle aktywnymi miesiącami w Biurze Projektu Caritas Polska w Nysie. W październiku zakończył się etap rekrutacji Beneficjentów; w sumie 89 osób niepełnosprawnych oraz 36 opiekunów zadeklarowano chęć skorzystania z proponowanych form pomocy w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”.

W ramach działań projektowych w dniach od 20 do 24 października br. zorganizowano warsztaty wyjazdowe dla 10 Beneficjentów, które odbyły się w ośrodku Formacyjno – Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach. Ich głównym celem było zaktywizowanie uczestników poprzez zwiększenie ich umiejętności społeczno-zawodowych. Zajęcia prowadzone przez psychologa, doradcę oraz prawnika dały możliwość odkrywania własnego potencjału, oceny możliwości, predyspozycji i ograniczeń. Celem warsztatów była promocja samodzielności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz nabycie umiejętności właściwego motywowania i wspomagania osób niepełnosprawnych w samodzielnym funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy. Uczestnicy zapoznali się z lokalnym rynkiem pracy, zawodami przyszłości oraz technikami poszukiwania pracy i tworzeniem dokumentów aplikacyjnych. Szeroko omówiono również tematykę praw i obowiązków pracowniczych. Uczestnicy warsztatów wykazywali się dużą aktywnością na zajęciach, chętnie wyrażali swoje opinie, z łatwością mówili o swoich problemach i obawach.

dsc02751W tym samym czasie odbyły się również warsztaty wyjazdowe dla 10 opiekunów, którzy na co dzień mieszkają lub pracują z osobami z dysfunkcją narządu ruchu. Miały one na celu ukazanie opiekunom jak prawidłowo aktywizować i wspierać osoby niepełnosprawne w ich samodzielnym funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy. Podczas zajęć dokonano próby oceny możliwości zawodowych podopiecznych oraz zobrazowania kompleksowego systemu wsparcia. Zwrócono również uwagę na emocje, które obserwuje się w kontakcie z niepełnosprawnymi. Dużym zainteresowaniem cieszył się blok warsztatowy poświęcony uprawnieniom niepełnosprawnego pracownika, mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy. Zajęcia były również okazją do dzielenia się doświadczeniami na temat opieki nad osobą zależną, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sukcesów czy pozytywnych przemian.

dsc02861Oprócz zajęć programowych na wszystkich uczestników warsztatów czekały liczne atrakcje, takie jak wieczór filmowy, relaks w SPA czy spotkanie integracyjne w kawiarni. W miarę możliwości spotykano się również na modlitwie różańcowej w kaplicy ośrodka. Ciekawym punktem zajęć poza warsztatowych była wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej, gdzie Beneficjenci mogli zapoznać się z charakterem placówki oraz przyjrzeć się twórczości osób z niepełnosprawnością. Na zakończenie warsztatów wszystkie osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz symboliczny upominek. Pozytywne opinie na temat wyjazdu są sygnałem, że warto realizować podobne inicjatywy.

W miesiącu październiku 3 Beneficjentów skorzystało z bezpłatnych 10-godzinnych praktyk zawodowych. Uczestnicy zapoznali się z miejscem i specyfiką pracy, rozwijali umiejętności potrzebne w pracy zawodowej, a metodą małych kroków próbowali samodzielnie wykonywać wskazane czynności. Udział w zajęciach praktycznych wpłynął na podniesienie poziomu motywacji oraz ułatwił ocenę możliwości zawodowych.

dsc02816Poza tym 6 Beneficjentów rozpoczęło 3-miesięczne staże rehabilitacyjne, których celem jest zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych do samodzielnego wykonywania określonych zadań na takich stanowiskach jak: pracownik gospodarczy, pracownik biurowy czy pomoc opiekuna.

W ramach realizacji form wsparcia 3 uczestników ukończyło szkolenia zawodowe realizowane przez zewnętrzną firmę szkoleniową. Beneficjenci kształcili się w zakresie dozoru mienia oraz konserwacji sprzętu i urządzeń mechanicznych. Zajęcia szkoleniowe dostosowane były do potrzeb oraz możliwości uczestników, a praktyki pozwoliły na wdrażanie nabytej wiedzy. Szkolenia zakończyły się egzaminem oraz uzyskaniem odpowiednich certyfikatów.

Planowane działania swoim zakresem obejmowały trening kompetencji miękkich, aktywizację społeczną oraz zwiększenie aktywności zawodowej, która może skutkować podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W listopadzie w ramach projektu w dniach od 6 do 7 listopada br. zorganizowano warsztaty stacjonarne, natomiast w dniach od 24 do 28 listopada br. warsztaty wyjazdowe, które odbyły się w ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach. Głównym celem było zwiększenie umiejętności społeczno-zawodowych Beneficjentów poprzez ocenę predyspozycji i szans na podjęcie zatrudnienia. Warsztaty z doradcą zawodowym prowadzone były w formie ćwiczeń, podczas których uczestnicy zapoznali się z lokalnym rynkiem pracy, zawodami przyszłości, sposobami poszukiwania pracy i tworzeniem dokumentów aplikacyjnych. Natomiast podczas zajęć z psychologiem Beneficjenci odkrywali swoje mocne i słabe strony. Poza tym Beneficjenci uczestniczyli również w warsztatach
z prawnikiem, podczas których poruszono tematy związane z zatrudnieniem.

dsc02710W tych samych terminach zrealizowano warsztaty dla Opiekunów. Podczas zajęć uczestnicy bardzo się otworzyli, chętnie dzielili się doświadczeniami na temat opieki nad osobą zależną oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Otrzymali również fachową wiedzę na temat aktywizacji
i kompleksowego systemu wsparcia swoich podopiecznych. Podczas warsztatów podkreślano szczególnie potrzeby i możliwości osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza w kwestii kontaktu
i wyrażania emocji.

Poza tym uczestnicy warsztatów wyjazdowych korzystali z zajęć proponowanych w ramach integracji. Z przyjemnością spędzili wieczór filmowy czy spotkanie w kawiarni. Dużym zaskoczeniem było zwiedzanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz niespotykanej twórczości osób niepełnosprawnych.
W opinii uczestników wyjazd był bardzo udany, a podobne inicjatywy należy organizować częściej.

W ramach działań projektowych 3 Beneficjentów rozpoczęło 3-miesięczne staże rehabilitacyjne na stanowiskach: pomoc kuchenna, pracownik dozoru mienia i pracownik gospodarczy. Zadania te są realizowane w celu nabycia umiejętności zawodowych do samodzielnego wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach. Poza tymi działaniami zakupiono także komplet podręczników z dziedziny kosmetologii dla Beneficjentki projektu.

Wszystkie realizowane w miesiącu bieżącym spotkania z Beneficjentami czy konsultacje miały na celu kompleksowe wsparcie w procesie wejścia na rynek pracy. Uczestnikom projektu, którzy z różnych przyczyn nie są gotowi do podjęcia zatrudnienia zaproponowano aktywizację społeczną i podniesienie umiejętności miękkich.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kolor_razem

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV